ALTA VIA, s. r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 42 91154 2019 5388 4698 244
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,00004,00
Bežná likvidita III. stupeň 181,542,3616,0811,415,20
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,00004,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5016-0,6287-0,7312-1,10-1,12
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 174,488,9911,0311,414,74
Celkové tržby 17 40041 1009 5887 2504 246
Celkový dlh 123,0012 423596,00745,001 584
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 461-16 765-6 538-8 469-7 480
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 46126 2656 5388 4697 484
Čistý cash flow 21 46126 2656 5388 4697 484
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 010-6 2041 6981 5442 140
Čistý zisk 1 010-7 1641 2181 0641 660
Čistý zisk v minulom roku -7 1641 2181 0641 6600,0000
Cudzie zdroje -42 788-41 778-8 942-7 724-6 660
Daň z príjmov 0,0000960,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,2126,82114,910,000065,33
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,0726,64114,910,000065,33
Doba obratu aktív 900,14481,35365,34426,37708,68
Doba obratu pohľadávok 18,2126,82114,910,000065,33
Doba splácania záväzkov 0,000027,930,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2,5825,9622,7137,36135,82
EBIT v minulom roku -6 2041 6981 5442 1400,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 010-6 2041 6981 5442 140
EBITDA 5 439-5 0121 7801 5442 176
EBITDA marža 0,3126-0,12190,18560,21300,5125
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 439-5 0121 7801 5442 176
Finančná páka 1,001,301,071,101,24
Finančné účty 21 46126 2656 5388 4697 484
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9971-0,7708-0,9375-0,9120-0,8079
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99710,77080,93750,91200,8079
Hrubá marža 0,3466-0,10840,23870,29160,5796
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 344-5 1201 6981 5442 140
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00009 5000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 868,003 0203 0000,0000760,00
Krátkodobé záväzky 123,002 923593,00742,001 580
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 56,0030,000,00000,0000783,00
Náklady na predaný tovar 11 37045 5557 2405 1361 785
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000038 2000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 20 58224 9160,00000,00000,0000
Obežný majetok 22 32929 2859 5388 4698 244
Obrat aktív 0,40550,75830,99910,85610,5150
Obrat neobežného majetku 0,84541,650,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,77931,400,99910,85610,5150
Odpisy 4 3341 0840,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 3341 0840,00000,00000,0000
Osobné náklady 563,00521,00568,00570,00285,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 95,00108,0082,000,000036,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 344-6 0801 2181 0641 660
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50010,48460,68551,00000,9078
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,230,63910,68191,171,76
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 10,71-8,554,033,718,64
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,23-2,784,033,718,64
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,230,63910,68611,171,76
Pohľadávky z obchodného styku 480,003 0003 0000,0000760,00
Pohotová likvidita II. stupeň 181,542,3616,0811,415,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,99-1,59-1,37-0,9120-0,8899
Pridaná hodnota 6 030-4 4552 2892 1142 461
Primárna platobná neschopnosť 0,11670,01000,00000,00001,03
Rýchla likvidita I. stupeň 174,482,1111,0311,414,72
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0226-2,480,33480,48250,7279
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0226-2,480,33480,48250,7279
Služby 5 3287 3423 005785,00707,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 42 91154 2019 5388 4698 244
Spotreba materiálu… 6 04213,004 2354 3511 078
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00009 5000,00000,00004,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 40041 1009 5297 2504 246
Tržby z predaja tovaru 0,000041 1000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 4000,00009 5297 2504 246
Účtovný cash flow 21 46126 2656 5388 4697 484
Úročený dlh 0,00009 5000,00000,00004,00
Vlastné imanie 42 78841 7788 9427 7246 660
Všetky záväzky 123,0012 423596,00745,001 584
Výsledok hospodárenia 1 105-6 0961 7801 5442 176
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 105-6 0961 7801 5442 176
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 010-7 1641 2181 0641 660
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 1641 2181 0641 6600,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 010-6 2041 6981 5442 140
Záväzky 123,0012 423596,00745,001 584
Záväzky z obchodného styku 56,0030,000,00000,0000783,00
Zisk pred zdanením 1 010-6 2041 6981 5442 140
Zmena EBIT -0,1628-3,651,100,72150,0000