G-PRO, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 27 39935 1266 8943 9184 715
Bankové úvery 8 4927 0765 2294 8310,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,50830,46890,28450,39060,0000
Bežné bankové úvery 1 4981 7532 4020,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,64000,68980,16490,1928-1,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,76-3,18-1,34-1,360,0000
Celkové tržby 31 80668 69737 79025 3480,0000
Celkový dlh 42 97351 25427 14014 9400,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 476-4 0491 8902 706-4 715
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,01750,0599-0,2441-0,58500,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 96811 1253 3392 1254 715
Čistý cash flow 9 96811 1253 3392 1254 715
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 6385 258-7 979-13 919-285,00
Čistý zisk 555,004 118-9 224-14 828-285,00
Čistý zisk v minulom roku 4 118-9 224-14 828-909,000,0000
Cudzie zdroje 15 57416 12820 24611 022-4 715
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 6 9945 3232 8274 8310,0000
Dlhodobý dlh 6 9945 3232 8274 8310,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,0924,3516,319,960,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,9124,2315,733,470,0000
Doba obratu aktív 319,81186,6366,5962,630,0000
Doba obratu pohľadávok 41,0924,3516,319,960,0000
Doba obratu zásob 833,52368,79647,420,00000,0000
Doba splácania záväzkov 15 1388 3017 5730,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 327,72186,32210,81160,340,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 432,931 0341 6350,00000,0000
EBIT v minulom roku 5 258-7 979-13 919-429,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 6385 258-7 979-13 919-285,00
EBITDA 7 8129 972-7 365-13 789-285,00
EBITDA marža 0,24560,1452-0,1949-0,54400,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 8129 972-7 365-13 789-285,00
Finančná páka -1,76-2,18-0,3405-0,35551,0000
Finančné účty 9 96811 1253 3392 1254 715
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,56840,45912,942,81-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5684-0,4591-2,94-2,811,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 1349 380-7 979-13 919-285,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,020,99833,172,560,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 5204 5821 689623,000,0000
Krátkodobé záväzky 28 07735 06821 82610 0310,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 803,004 3694 7112 8500,0000
Krytie dlhovej služby 7,2115,11-9,63-32,140,0000
Nákladové úroky 1 083660,00765,00429,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 660,00765,00429,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 21 97646 99437 55316 190285,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 677,001 5421 0520,00000,0000
Neobežný majetok 12 36517 8610,00000,00000,0000
Obežný majetok 15 03417 2656 8943 9184 715
Obrat aktív 1,141,965,485,830,0000
Obrat neobežného majetku 2,533,850,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,083,985,485,830,0000
Obrat zásob 0,43790,98970,56380,00000,0000
Odpisy 5 4964 1220,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 4964 1220,00000,00000,0000
Osobné náklady 1 0055 4797 56222 8730,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 678,00592,00614,00130,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 0518 240-9 224-14 828-285,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0784-0,45490,61422,40-0,0604
Podiel EBIT k aktívam 0,05980,1497-1,16-3,55-0,0604
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,05980,1497-1,16-3,55-0,0604
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,4290,660,53442,28-0,0604
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,36380,31670,48430,54241,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,10810,252531,913,440,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 13,7314,070,22530,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 9,253,960,03130,29050,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,432,260,03130,29050,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 5054 5611 629217,000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,561,456,065,19-1,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,2016,864,364,950,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,30990,20140,75851,230,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,571,463,943,810,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,76-3,18-1,34-1,360,0000
Pridaná hodnota 9 29521 703237,006 644-285,00
Primárna platobná neschopnosť 0,22910,95792,8913,130,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,02030,1172-1,34-3,78-0,0604
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0356-0,25530,45561,35-0,0604
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,505,14-3,68-1,080,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,505,14-3,68-1,080,0000
Služby 18 42840 35631 36114 393285,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 39935 1266 8943 9184 715
Spotreba materiálu… 2 8715 0965 1401 7970,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 4927 0765 2294 8310,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 31 27168 69737 79022 8340,0000
Tržby z predaja tovaru 683,001 5451 0650,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 30 58867 15236 72522 8340,0000
Účtovný cash flow 9 96811 1253 3392 1254 715
Úročený dlh 8 4927 0765 2294 8310,0000
Úrokové krytie 1,517,97-10,43-32,450,0000
Vlastné imanie -15 574-16 128-20 246-11 0224 715
Všetky záväzky 42 97351 25427 14014 9400,0000
Výsledok hospodárenia 2 3165 850-7 365-13 789-285,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 3165 850-7 365-13 789-285,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 555,004 118-9 224-14 828-285,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 118-9 224-14 828-909,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 555,004 598-8 744-14 348-285,00
Zásoby 1 5461 5581 8661 1700,0000
Záväzky 42 97351 25427 14014 9400,0000
Záväzky z obchodného styku 803,004 3694 7112 8500,0000
Zisk pred zdanením 555,004 598-8 744-14 348-285,00
Zmena EBIT 0,3115-0,65900,573232,450,0000