0011 s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 393 300159 76642 43357 79414 275
Bežná likvidita III. stupeň 0,52570,74240,14670,20530,4099
Časové rozlíšenie aktív 885,00646,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,984,780,14340,19140,7416
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,27420,62130,11210,13900,2914
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -7,26-7,70-1,28-1,38-2,55
Celkové tržby 80 21245 097538 506345 9930,0000
Celkový dlh 456 148183 604192 722209 64623 514
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 440-135 484-21 307-29 059-6 852
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,48632,800,0029-0,24670,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 940135 55721 55729 0596 852
Čistý cash flow -124 617114 00021 55729 0596 852
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -39 010148 2822 045-84 874-14 239
Čistý zisk -39 010126 4521 563-85 354-14 239
Čistý zisk v minulom roku 126 4521 563-85 354-56 7790,0000
Cudzie zdroje 62 84823 838150 289151 8529 239
Daň z príjmov 0,000021 830482,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 21 830482,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000021 830482,00480,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 295,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40 5810,75404,5614,78130,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 8570,75404,4814,38130,60
Doba obratu aktív 70 0271 60628,9261,68669,20
Doba obratu pohľadávok 40 6330,75404,5614,78130,60
Doba splácania záväzkov 0,000071 9340,000031 365391,56
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 80 9291 845131,04223,051 102
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000070,570,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 148 2822 045-84 874-56 7790,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -39 010148 2822 045-84 874-14 239
EBITDA 32 80324 327-9 116-10 266-14 133
EBITDA marža 0,40900,5394-0,0169-0,02970,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 32 80324 327-9 116-10 266-14 133
Finančná páka -6,26-6,70-0,2823-0,3806-1,55
Finančné účty 10 940135 55721 55729 0596 852
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,15980,14923,542,630,6472
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,1598-0,1492-3,54-2,63-0,6472
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 05134 240-9 052-8 811-14 140
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,161,154,533,621,65
Krátkodobé finančné výpomoci 1 50073,00250,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 227 91875,006 68413 8452 786
Krátkodobé záväzky 454 530183 481192 259208 98623 514
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000150,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 40 44519 820543 150337 21721 919
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000931,000,00002 4320,0000
Neobežný majetok 19 97418 21014 19214 8904 637
Obežný majetok 372 441140 91028 24142 9049 638
Obrat aktív 0,00520,227212,625,920,5454
Obrat neobežného majetku 0,10261,9937,7322,971,68
Obrat obežného majetku 0,00550,257618,967,970,8078
Odpisy 12 55013 5086 4595 61999,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 2756 7546 4595 61999,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 2756 7540,00000,00000,0000
Osobné náklady 10 6680,00000,000017 0140,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 75287,0080,0057,007,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 249180,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -26 460139 9608 022-79 735-14 140
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6359-5,32-0,01040,56211,54
Podiel EBIT k aktívam -0,09920,92810,0482-1,47-0,9975
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,09920,92810,0482-1,47-0,9975
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,6371-6,25-0,01360,56141,54
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,02780,84850,50800,50280,4800
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,27780,00000,00003,570,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,552,530,04000,08400,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000017,710,00001,96-0,6448
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -3,600,00000,00000,28020,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,651,22-1,180,2107-142,76
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -60,793,140,04030,08500,8800
Pohľadávky z obchodného styku 10 42975,006 57713 4732 786
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52570,74240,14670,20530,4099
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,50430,20916,975,231,35
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,161,154,543,631,65
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -7,26-7,70-1,28-1,38-2,55
Pridaná hodnota -38 39516 485-7 6304 768-14 133
Primárna platobná neschopnosť 0,11982,400,02280,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,09920,79150,0368-1,48-0,9975
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6207-5,30-0,01040,56211,54
Rýchla likvidita I. stupeň 0,02400,73850,11200,13900,2914
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,917,55-21,14-20,42-1,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,917,55-21,14-20,42-1,66
Služby 34 37715 452538 749333 23921 038
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 393 300159 76642 43357 79414 275
Spotreba materiálu… 6 0683 4374 4011 546881,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 50073,00250,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 738 2953 200 254535 592342 7417 786
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 9 736 2453 158 9490,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00005 00072,00756,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00002 4310,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 05036 305535 520339 5547 786
Účtovný cash flow -124 617114 00021 55729 0596 852
Úročený dlh 1 50073,00250,000,00000,0000
Vlastné imanie -62 848-23 838-150 289-151 852-9 239
Všetky záväzky 456 148183 604192 722209 64623 514
Výsledok hospodárenia 20 25313 091-15 503-15 129-14 232
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 25313 091-15 503-15 129-14 232
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -39 010126 4521 563-85 354-14 239
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 126 4521 563-85 354-56 7790,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -39 010148 2822 045-84 874-14 239
Záväzky 456 148183 604192 722209 64623 514
Záväzky z obchodného styku 1 249180,00150,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -39 010148 2822 045-84 874-14 239
Zmena EBIT -0,263172,51-0,02411,490,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 7280,00000,00000,0000