MIA PARTS s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 41 82941 54050 89337 88239 442
Bežná likvidita III. stupeň 1,481,561,711,601,49
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3823-0,2160-0,0811-0,1177-0,5023
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,221,821,411,362,05
Celkové tržby 170 823170 858187 019178 239152 354
Celkový dlh 28 84226 81029 81621 84626 522
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 965-3 181-1 709-1 887-6 490
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -4 9653 1811 7091 8876 490
Čistý cash flow -4 9653 1811 7091 8876 490
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -288,00-4 8286 7744 5835 059
Čistý zisk -1 743-6 3475 0413 1153 896
Čistý zisk v minulom roku -6 3485 0413 1153 8964 562
Cudzie zdroje -12 987-14 730-21 077-16 036-12 920
Daň z príjmov 38,000,00001 2141 1491 163
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 2141 1491 1631 270
Daň z príjmov z bežnej činnosti 38,000,00001 2141 1491 163
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,352,2520,7127,2128,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,97-0,036319,3425,6126,78
Doba obratu aktív 89,3888,7499,3377,5894,49
Doba obratu pohľadávok 29,352,2520,7127,2128,97
Doba obratu zásob 92,0385,3268,0757,1872,29
Doba splácania záväzkov 83,1363,7862,1063,5391,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,2740,6338,9244,3963,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 75,9254,9446,4953,7687,12
EBIT v minulom roku -4 8296 7744 5835 0595 832
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -288,00-4 8286 7744 5835 059
EBITDA 6 1051 5159 6666 2845 555
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 1051 5159 6666 2845 555
Finančná páka 3,222,822,412,363,05
Finančné účty -4 9653 1811 7091 8876 490
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 55934,008 7275 3285 059
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56240,45780,39190,57220,6696
Krátkodobé pohľadávky 13 7361 05510 60913 28912 092
Krátkodobé záväzky 23 52519 01919 94421 67626 409
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 21 48516 38114 93118 34425 139
Krytie dlhovej služby 4,310,997418,6219,700,0000
Nákladové úroky 1 4171 519519,00319,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 519519,00319,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 133 542138 335146 819151 565129 686
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 103 294108 836117 216124 540105 328
Neobežný majetok 7 01411 86416 7143 1960,0000
Obežný majetok 34 81529 67634 17934 68639 442
Obrat aktív 4,084,113,674,713,86
Obrat neobežného majetku 24,3514,4011,1955,770,0000
Obrat obežného majetku 4,915,765,475,143,86
Obrat zásob 3,974,285,366,385,05
Odpisy 4 8504 8501 949737,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 8504 8501 949737,000,0000
Osobné náklady 30 75530 08830 00619 92916 614
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5461 481939,00980,00496,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000024,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 107-1 4976 9903 8523 896
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82500,92510,74640,74710,7330
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,211,081,341,341,36
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,050,93091,261,291,36
Pohľadávky z obchodného styku 13 089-17,009 91112 50511 179
Pohotová likvidita II. stupeň 0,37280,22270,61760,70010,7036
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,62-4,63-12,33-8,50-1,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,502,093,295,920,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68950,64540,58590,57670,6724
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,221,821,411,362,05
Pridaná hodnota 37 28132 52340 20026 67422 665
Primárna platobná neschopnosť 1,64-963,591,511,472,25
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,7217,703,083,484,77
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,7217,703,083,484,77
Služby 17 81717 73418 91617 92215 030
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 41 82941 54050 89337 88239 442
Spotreba materiálu… 12 43111 76510 6879 1039 328
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 170 823170 858187 019178 239152 351
Tržby z predaja tovaru 170 438170 411186 550177 777151 927
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 385,00447,00469,00462,00424,00
Účtovný cash flow -4 9653 1811 7091 8876 490
Úrokové krytie -0,2032-3,1813,0514,370,0000
Vlastné imanie 12 98714 73021 07716 03612 920
Všetky záväzky 28 84226 81029 81621 84626 522
Výsledok hospodárenia 1 255-3 3357 7175 5475 555
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 255-3 3357 7175 5475 555
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 743-6 3475 0413 1153 896
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 3485 0413 1153 8964 562
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 705-6 3476 2554 2645 059
Zásoby 26 04425 44021 86119 51020 860
Záväzky 28 84226 81029 81621 84626 522
Záväzky z obchodného styku 21 48516 38114 93118 34425 139
Zisk pred zdanením -1 705-6 3476 2554 2645 059
Zmena EBIT 0,0596-0,71271,480,90590,8675