DIAMÍR.E, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 3501 2542 0044 35717 682
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,46100,56550,341511,69
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000103,00123,00113,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6386-0,4223-0,3742-2,72-0,1114
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-0,2379-0,1696-1,391,44
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0201-1,82-2,25-1,970,0774
Celkové tržby 4 880581,008 1214 1979 150
Celkový dlh 66,002 7863 6108 8491 270
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 350-1 253-1 900-2 501-14 728
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,98690,12740,3554-4,980,2128
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 3501 2531 9002 50114 728
Čistý cash flow 2 097-647,00-601,00-12 2271 829
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 81674,003 366-20 4232 689
Čistý zisk 4 81674,002 886-20 9031 947
Čistý zisk v minulom roku 74,002 886-20 9031 9477 459
Cudzie zdroje -3 2841 5321 6064 492-16 412
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00742,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00742,002 239
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00742,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,62820,259032,700,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000032,700,0000
Doba obratu aktív 250,56787,80519,13378,91705,42
Doba obratu pohľadávok 0,00000,62820,259032,700,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00001 709918,07764,0950,67
EBIT v minulom roku 74,003 366-20 4232 6899 698
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 81674,003 366-20 4232 689
EBITDA 4 880161,006 170-17 3685 743
EBITDA marža 1,00000,27710,7598-4,140,6277
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 880161,006 170-17 3685 743
Finančná páka 1,02-0,8185-1,25-0,96991,08
Finančné účty 3 3501 2531 9002 50114 728
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,98031,220,80141,03-0,9282
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,9803-1,22-0,8014-1,030,9282
Hrubá marža 1,00000,3477-0,0388-0,38620,4869
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 81674,006 080-17 4555 657
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00002,171,772,020,0718
Krátkodobé pohľadávky 0,00001,00001,0000376,000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00002 7203 5448 7861 270
Náklady na predaný tovar 0,0000379,001 7245 8184 694
Neobežný majetok 0,00000,00000,00001 3572 841
Obežný majetok 3 3501 2541 9012 87714 728
Obrat aktív 1,460,46330,70310,96330,5174
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00003,093,22
Obrat obežného majetku 1,460,46330,74121,460,6212
Odpisy 0,00000,00002 7142 9682 968
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00001 3571 4841 484
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00001 3571 4841 484
Osobné náklady 0,00000,00001 22015 8330,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 64,0087,0090,0087,0086,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000278,00482,00943,00380,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 81674,005 600-17 9354 915
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,47-0,0483-1,804,650,1186
Podiel EBIT k aktívam 1,440,05901,68-4,690,1521
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,440,05901,68-4,690,1521
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,44-0,0505-2,194,610,1638
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,99920,94810,57400,8329
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,0000-3,87-9,770,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,4297-1,11-0,0740-2,910,1999
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-0,0801-0,08621,50
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,4297-1,11-0,4265-2,910,1999
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000376,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,46100,56550,341511,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,57-2,37-2,67-0,3674-8,97
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,01972,221,802,030,0718
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0201-1,82-2,25-1,970,0774
Pridaná hodnota 4 880202,00-315,00-1 6214 455
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00002,510,0000
Rentabilita aktív, ROA 1,440,05901,44-4,800,1101
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,47-0,0483-1,804,650,1186
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,46070,53610,284711,60
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,013517,300,5851-0,50950,2211
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,013517,300,5851-0,50950,2211
Služby 0,0000279,00624,002 7121 834
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 3501 2542 0044 35717 682
Spotreba materiálu… 0,0000100,001 1003 1062 860
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 880581,001 4094 1979 149
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 880581,001 4094 1979 149
Účtovný cash flow 2 097-647,00-601,00-12 2271 829
Vlastné imanie 3 284-1 532-1 606-4 49216 412
Všetky záväzky 66,002 7863 6108 8491 270
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,470,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 4 880161,003 456-20 3362 775
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 880161,003 456-20 3362 775
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 81674,002 886-20 9031 947
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 74,002 886-20 9031 9477 459
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 81674,003 366-20 4232 689
Záväzky 66,002 7863 6108 8491 270
Záväzky z obchodného styku 0,0000278,00482,00943,00380,00
Zisk pred zdanením 4 81674,003 366-20 4232 689
Zmena EBIT 65,080,0220-0,1648-7,600,2773