VMX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 0515 0985 9576 9465 689
Bežná likvidita III. stupeň 39,290,000013,8214,4710,69
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9905-0,9588-1,04-1,03-1,07
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 37,930,000013,3813,8110,34
Celkové tržby 5 4305 2203 94515 9856 264
Celkový dlh 154,000,0000431,00480,00532,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 841-4 888-5 767-6 631-5 499
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 8414 8885 7676 6315 499
Čistý cash flow 5 8414 8885 7676 6315 499
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 953,00-429,00-460,001 789606,00
Čistý zisk 799,00-429,00-940,001 309126,00
Čistý zisk v minulom roku -429,00-940,001 309126,00280,00
Cudzie zdroje -5 897-5 098-5 526-6 466-5 157
Daň z príjmov 154,000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 154,000,0000480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,1214,6817,587,1911,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,1214,6817,587,1911,07
Doba obratu aktív 406,74356,47551,15158,60331,50
Doba obratu pohľadávok 14,1214,6817,587,1911,07
Doba splácania záväzkov 0,00000,000077,420,000053,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10,350,000039,8810,9631,00
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000-8,800,00000,0000
EBIT v minulom roku -429,00-460,001 789606,00760,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 953,00-429,00-460,001 789606,00
EBITDA 1 037-342,00-376,001 873690,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 037-342,00-376,001 873690,00
Efektívna daňová sadzba 0,16160,0000-1,040,26830,7921
Finančná páka 1,031,00001,081,071,10
Finančné účty 5 8414 8885 7676 6315 499
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9746-1,0000-0,9276-0,9309-0,9065
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97461,00000,92760,93090,9065
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 953,00-429,00-460,001 789606,00
Krátkodobé pohľadávky 210,00210,00190,00315,00190,00
Krátkodobé záväzky 154,000,0000431,00480,00532,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000-49,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 3935 5624 32114 1124 446
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00002 0320,00003 652
Obežný majetok 6 0515 0985 9576 9465 689
Obrat aktív 0,89741,020,66222,301,10
Obrat obežného majetku 0,89741,020,66222,301,10
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0087,0084,0084,0084,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 799,00-429,00-940,001 309126,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96530,95880,96810,95470,9666
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,080,93641,460,41480,8779
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,080,93641,460,41480,8779
Pohľadávky z obchodného styku 210,00210,00190,00315,00190,00
Pohotová likvidita II. stupeň 39,290,000013,8214,4710,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,01-1,04-0,9582-0,9751-0,9378
Pridaná hodnota 1 037-342,00-376,001 8731 818
Rýchla likvidita I. stupeň 37,930,000013,3813,8110,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,14850,0000-1,150,25630,7710
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,14850,0000-1,150,25630,7710
Služby 90,0090,0093,0011 108168,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 0515 0985 9576 9465 689
Spotreba materiálu… 4 3035 4722 1963 004626,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 4305 2203 94515 9856 264
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00001 402
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 4305 2203 94515 9854 862
Účtovný cash flow 5 8414 8885 7676 6315 499
Vlastné imanie 5 8975 0985 5266 4665 157
Všetky záväzky 154,000,0000431,00480,00532,00
Výsledok hospodárenia 1 037-342,00-376,001 873690,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 037-342,00-376,001 873690,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 799,00-429,00-940,001 309126,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -429,00-940,001 309126,00280,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 953,00-429,00-460,001 789606,00
Záväzky 154,000,0000431,00480,00532,00
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000-49,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 953,00-429,00-460,001 789606,00
Zmena EBIT -2,220,9326-0,25712,950,7974