Orpha SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 69 296 85988 889 02198 927 502209 348 3555 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,111,060,75010,430727,62
Časové rozlíšenie aktív 1 2981 2972 2601 1500,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000181,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0296-0,0332-0,0004-0,0047-1,04
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,68870,57810,68280,48680,0000
Celkové tržby 11 498 1209 694 8178 531 3075 925 0510,0000
Celkový dlh 28 261 50532 562 11440 138 76368 539 1970,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 359 040-2 574 333-704 980-684 240-5 000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,00-0,2539-0,1727-0,49380,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 359 0402 574 333704 980684 2405 000
Čistý cash flow -1 215 2931 869 35320 740668 5475 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -14 062 592-2 458 439-1 469 880-2 469 119-181,00
Čistý zisk -11 541 257-2 461 832-1 473 278-2 925 749-181,00
Čistý zisk v minulom roku -2 461 832-1 473 278-2 925 749-1 034 5360,0000
Cudzie zdroje -41 035 354-56 326 907-58 788 739-140 809 158-4 819
Daň z príjmov -2 521 8532 8802 890443 9260,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 890443 9261 053 0320,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -2 521 8532 8802 890443 9260,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00001 000,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 255,58233,46478,83402,210,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 202,49213,58252,66157,590,0000
Doba obratu aktív 2 3503 3644 23912 9000,0000
Doba obratu pohľadávok 255,58233,46478,83402,270,0000
Doba obratu zásob 1,830,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 489 1500,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 272,66312,16678,731 0320,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 314 8420,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -2 458 439-1 469 880-2 469 11919 1530,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -14 062 592-2 458 439-1 469 880-2 469 119-181,00
EBITDA 13 704 97312 597 82913 582 76511 996 425-181,00
EBITDA marža 1,191,301,592,020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 704 97312 597 82913 582 76511 996 425-181,00
Finančná páka 1,691,581,681,491,04
Finančné účty 1 359 0402 574 333704 980684 2405 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5922-0,6337-0,5943-0,6726-0,9638
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59220,63370,59430,67260,9638
Hrubá marža 0,48600,53430,77020,89160,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 704 69512 696 78913 599 52111 996 035-181,00
Krátkodobé pohľadávky 7 537 0396 168 67311 175 5786 527 1440,0000
Krátkodobé záväzky 8 040 8258 248 22315 841 00116 746 8640,0000
Krytie dlhovej služby 26 45724 55726 738944,300,0000
Materiál 30,0039,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 518,00513,00508,0012 7040,0000
Nákladové úroky v minulom roku 513,00508,0012 704657,000,0000
Náklady na predaný tovar 5 176 3754 464 4471 947 983640 505181,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 0000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 60 399 45280 144 67987 044 684202 134 8210,0000
Obežný majetok 8 896 1098 743 04511 880 5587 212 3845 000
Obrat obežného majetku 1,211,100,71700,82130,0000
Obrat zásob 200,000,00000,00000,00000,0000
Odpisy 27 787 10315 088 07215 096 70814 504 1220,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 240 8247 544 0367 548 3547 252 0610,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 546 2797 544 0367 548 3547 252 0610,0000
Osobné náklady 92 487124 314168 107185 8760,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 278,00318,0078,00390,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 175 4853 197 3702 380 764381 3200,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 245 84612 626 24013 623 43011 578 373-181,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,01960,02900,00710,00331,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 931,270,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 60,4241,6739,0928,420,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 971 4235 643 2955 896 9802 557 4370,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,111,060,75010,430727,62
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 33,77-30,13-2 835-210,62-0,9638
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2 3463 64440,8352,620,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,68870,57810,68280,48680,0000
Pridaná hodnota 5 587 6155 179 8436 570 8565 282 773-181,00
Primárna platobná neschopnosť 0,86670,56660,40370,14910,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,16900,31210,04450,040927,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,062,582,965,710,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,062,582,965,710,0000
Služby 5 164 9974 458 9351 936 613629 898181,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 69 296 85988 889 02198 927 502209 348 3555 000
Spotreba materiálu… 5 3785 51211 37010 6070,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 763 9909 693 9298 527 2565 923 2780,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000049 6398 4170,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 5 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 758 9909 644 2908 518 8395 923 2780,0000
Účtovný cash flow -1 215 2931 869 35320 740668 5475 000
Úrokové krytie -27 148-4 792-2 893-194,360,0000
Vlastné imanie 41 035 35456 326 90758 788 739140 809 1584 819
Všetky záväzky 28 261 50532 562 11440 138 76368 539 1970,0000
Výsledok hospodárenia -14 082 130-2 485 525-1 519 808-2 507 697-181,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -14 082 130-2 485 525-1 519 808-2 507 697-181,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 541 257-2 461 832-1 473 278-2 925 749-181,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 461 832-1 473 278-2 925 749-1 034 5360,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -14 063 110-2 458 952-1 470 388-2 481 823-181,00
Zásoby 30,0039,000,00000,00000,0000
Záväzky 28 261 50532 562 11440 138 76368 539 1970,0000
Záväzky z obchodného styku 5 175 4853 197 3702 380 764381 3200,0000
Zisk pred zdanením -14 063 110-2 458 952-1 470 388-2 481 823-181,00
Zmena EBIT 5,721,670,5953-128,920,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000044 92114 2820,00000,0000