JOVES, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 39 04522 28616 91514 5407 718
Bankové úvery 0,00000,00001 9532 0350,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,139,323,793,173,63
Bežné bankové úvery 0,00000,00001 9532 0350,0000
Časové rozlíšenie aktív 152,00357,00277,00152,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1288-0,2787-0,2315-0,77450,3977
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,99162,281,132,96-1,02
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,78330,13870,38610,48870,4092
Celkové tržby 38 27436 93030 14033 28830 991
Celkový dlh 17 1502 7154 7124 7732 241
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 258-19 078-11 670-8 763-3 233
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 25819 07813 62310 7983 233
Čistý cash flow -2 8205 4552 8257 565-2 178
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 4188 1053 1655 216-510,00
Čistý zisk 2 3247 4502 4354 290-990,00
Čistý zisk v minulom roku 7 4502 4354 290-990,001 950
Cudzie zdroje -21 895-19 571-12 203-9 767-5 477
Daň z príjmov 550,00480,00589,00822,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00589,00822,00480,00581,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 550,00480,00589,00822,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,8128,1836,5139,3653,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,5127,2234,6638,2652,74
Doba obratu aktív 372,35220,27204,84159,4391,70
Doba obratu pohľadávok 36,8128,1836,5139,3653,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,1223,6430,3628,0025,27
EBIT v minulom roku 8 1053 1655 216-510,002 531
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 4188 1053 1655 216-510,00
EBITDA 8 9148 2023 2625 306-423,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 9148 2023 2625 306-423,00
Efektívna daňová sadzba 0,19140,06050,19480,1608-0,9412
Finančná páka 1,781,141,391,491,41
Finančné účty 16 25819 07813 62310 7983 233
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5608-0,8782-0,7214-0,6717-0,7096
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56080,87820,72140,67170,7096
Hrubá marža 0,71260,74800,70770,71520,5724
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 7848 1053 1655 216-510,00
Krátkodobé pohľadávky 3 8602 8513 0153 5904 485
Krátkodobé záväzky 2 8442 3922 5072 5542 127
Krytie dlhovej služby 16,3946,8723,1351,020,0000
Nákladové úroky 544,00175,00141,00104,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 175,00141,00104,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 11 0009 3068 8099 48112 981
Neobežný majetok 18 7750,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 20 11821 92916 63814 3887 718
Obrat aktív 0,98031,661,782,293,98
Obrat neobežného majetku 2,040,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,901,681,812,313,98
Odpisy 5 3660,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 6830,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 6830,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 20 48318 65217 68117 99817 695
Ostatné náklady na finančnú činnosť 130,0097,0097,0090,0087,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 524,00332,00367,00535,00142,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 6907 4502 4354 290-990,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,41640,85610,80540,74260,4189
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75100,67520,82890,75600,9975
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,331,481,211,321,00
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,061,481,211,321,00
Pohľadávky z obchodného styku 3 8282 7542 8623 4894 439
Pohotová likvidita II. stupeň 7,139,323,793,173,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,76-3,59-4,32-1,292,51
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -5,1831,1720,0472,740,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,78330,13870,38610,48870,4092
Pridaná hodnota 27 27427 62421 33123 80717 740
Rýchla likvidita I. stupeň 5,727,983,052,351,52
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,920,33101,440,8995-5,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,920,33101,440,8995-5,30
Služby 5 5315 8725 0304 9236 839
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 04522 28616 91514 5407 718
Spotreba materiálu… 5 4693 4343 7794 5586 142
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00001 9532 0350,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 38 27436 93030 14033 28830 721
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 38 27436 93030 14033 28830 721
Účtovný cash flow -2 8205 4552 8257 565-2 178
Úročený dlh 0,00000,00001 9532 0350,0000
Úrokové krytie 6,2846,3122,4550,150,0000
Vlastné imanie 21 89519 57112 2039 7675 477
Všetky záväzky 17 1502 7154 7124 7732 241
Výsledok hospodárenia 3 5488 2023 2625 306-423,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 5488 2023 2625 306-423,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 3247 4502 4354 290-990,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 4502 4354 290-990,001 950
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 8747 9303 0245 112-510,00
Záväzky 17 1502 7154 7124 7732 241
Záväzky z obchodného styku 524,00332,00367,00535,00142,00
Zisk pred zdanením 2 8747 9303 0245 112-510,00
Zmena EBIT 0,42172,560,6068-10,23-0,2015