vychod.net telekom, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 17 66018 91125 03221 05515 175
Bežná likvidita III. stupeň 3,683,863,773,444,09
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000078,000,000077,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,93770,7954-0,02940,0746-1,29
Celkové tržby 38 48235 65440 24239 39032 915
Celkový dlh 4 8014 8936 6426 1133 713
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 502-3 892-1 847-2 042-1 586
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 5023 8921 8472 0421 586
Čistý cash flow 4 5023 892-195,00456,00-4 797
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 159-4 3724 4084 4404 072
Čistý zisk -1 159-4 3723 4483 4803 112
Čistý zisk v minulom roku -4 3723 4483 4803 1123 333
Cudzie zdroje -12 859-14 018-18 390-14 942-11 462
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00968,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 124,80153,75209,58176,18149,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 124,06152,96209,58176,18149,84
Doba obratu aktív 167,50193,60227,04195,10168,28
Doba obratu pohľadávok 124,80153,75209,58176,18149,84
Doba splácania záväzkov 424,100,00000,0000467,96705,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,5350,0960,2456,6441,17
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 185,950,00000,0000113,60182,98
EBIT v minulom roku -4 3724 4084 4404 0724 301
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 159-4 3724 4084 4404 072
EBITDA -1 159-4 3544 4114 4464 092
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 159-4 3544 4114 4464 092
Finančná páka 1,371,351,361,411,32
Finančné účty 4 5023 8921 8472 0421 586
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7281-0,7413-0,7347-0,7097-0,7553
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72810,74130,73470,70970,7553
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 159-4 3544 4114 4414 072
Krátkodobé pohľadávky 13 15815 01923 10719 01313 512
Krátkodobé záväzky 4 8014 8936 6426 1133 713
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 1051 7920,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 39 38939 75635 65734 68328 799
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 1320,00000,00004 7681 921
Obežný majetok 17 66018 91124 95421 05515 098
Obrat aktív 2,181,891,611,872,17
Obrat obežného majetku 2,181,891,611,872,18
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00005,0020,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00002 4771 484963,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 159-4 3723 4483 4803 112
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,21900,00000,00000,98722,14
Pohľadávky z obchodného styku 13 08014 94123 10719 01313 512
Pohotová likvidita II. stupeň 3,683,863,773,444,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,86-3,6094,31-32,772,39
Pridaná hodnota -905,00-4 1024 5854 7074 116
Rýchla likvidita I. stupeň 0,93770,79540,27810,33400,4271
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,14-1,121,511,370,9074
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,14-1,121,511,370,9074
Služby 23 53520 25420 64918 92619 438
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 66018 91125 03221 05515 175
Spotreba materiálu… 11 72219 50215 00810 9897 440
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 38 48435 65440 24239 39032 915
Tržby z predaja tovaru 6 3204 0176 0425 8313 977
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 32 16431 63734 20033 55928 938
Účtovný cash flow 4 5023 892-195,00456,00-4 797
Vlastné imanie 12 85914 01818 39014 94211 462
Všetky záväzky 4 8014 8936 6426 1133 713
Výsledok hospodárenia -1 159-4 3544 4114 4464 092
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 159-4 3544 4114 4464 092
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 159-4 3723 4483 4803 112
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 3723 4483 4803 1123 333
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 159-4 3724 4084 4404 072
Záväzky 4 8014 8936 6426 1133 713
Záväzky z obchodného styku 2 1051 7922 4771 484963,00
Zisk pred zdanením -1 159-4 3724 4084 4404 072
Zmena EBIT 0,2651-0,99180,99281,090,9468

Činnosti firmy
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Prípravné práce k realizácii stavby
Vedenie účtovníctva
Vydavateľská činnosť
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Prenájom hnuteľných vecí
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Verejné obstarávanie
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Počítačové služby
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických..
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických..
Fotografické služby
Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej..
Administratívne služby
Prieskum trhu a verejnej mienky
Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
Reklamné a marketingové služby
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení..
Prevádzkovanie jaslí
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu