Matúš Otčenáš

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014