BRAGA GARDEN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 13211 28811 6529 6385 141
Bežná likvidita III. stupeň 41,27132,8021,9817,707,87
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,03-1,01-1,05-1,01-0,7937
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 41,27132,3421,9117,626,93
Celkové tržby 7 28212 0043 9806 3634 003
Celkový dlh 394,00185,00610,00599,00600,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 132-11 249-11 613-9 145-3 604
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,08730,00510,50330,70710,2705
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 13211 24911 6139 1453 604
Čistý cash flow 12 13211 24911 6139 1453 604
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 861,0081,002 4834 9791 563
Čistý zisk 636,0061,002 0034 4991 083
Čistý zisk v minulom roku 61,002 0034 4991 083-2 451
Cudzie zdroje -11 738-11 103-11 042-9 039-4 541
Daň z príjmov 225,0020,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 20,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 225,0020,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00001,193,602,4744,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000038,30
Doba obratu aktív 629,90343,231 075552,86468,76
Doba obratu pohľadávok 0,00001,193,602,4744,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 15,262,5848,9129,7747,41
EBIT v minulom roku 81,002 4834 9791 563-1 971
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 861,0081,002 4834 9791 563
EBITDA 978,00179,003 0015 6632 247
EBITDA marža 0,13430,01490,75400,89000,5613
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 978,00179,003 0015 6632 247
Finančná páka 1,031,021,061,071,13
Finančné účty 12 13211 24911 6139 1453 604
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9675-0,9836-0,9476-0,9379-0,8833
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96750,98360,94760,93790,8833
Hrubá marža 0,10040,01490,75400,89000,5613
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 861,0081,002 9585 5792 163
Krátkodobé pohľadávky 0,000039,0039,0043,00487,00
Krátkodobé záväzky 294,0085,00530,00519,00520,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 69,0064,0050,0039,0040,00
Náklady na predaný tovar 6 29911 825954,00700,001 756
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000450,001 050
Obežný majetok 12 13211 28811 6529 1884 091
Obrat aktív 0,57951,060,33940,66020,7786
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000014,143,81
Obrat obežného majetku 0,57951,060,33940,69250,9785
Odpisy 0,00000,0000450,00600,00600,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000450,00600,00600,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 117,0098,0093,0084,0084,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 636,0061,002 4535 0991 683
Podiel EBIT k aktívam 0,07100,00720,21310,51660,3040
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,07100,00720,21310,51660,3040
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07270,00720,22330,54600,3382
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,99650,99670,94880,7010
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,670,93712,921,440,9003
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00006,679,443,75
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,730,93712,941,440,9003
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000420,00
Pohotová likvidita II. stupeň 41,27132,8021,9817,707,87
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9675-0,9870-0,9508-0,9884-1,26
Pridaná hodnota 731,00179,003 0015 6632 247
Rýchla likvidita I. stupeň 41,27132,3421,9117,626,93
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,40291,030,20330,10580,2670
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,40291,030,20330,10580,2670
Služby 955,0011 352852,00611,00627,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 13211 28811 6529 6385 141
Spotreba materiálu… 5 344473,00102,0089,001 129
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 03012 0043 9806 3634 003
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000025,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 03012 0043 9556 3634 003
Účtovný cash flow 12 13211 24911 6139 1453 604
Vlastné imanie 11 73811 10311 0429 0394 541
Všetky záväzky 394,00185,00610,00599,00600,00
Výsledok hospodárenia 978,00179,002 5765 0631 647
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 978,00179,002 5765 0631 647
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 636,0061,002 0034 4991 083
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 61,002 0034 4991 083-2 451
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 861,0081,002 4834 9791 563
Záväzky 394,00185,00610,00599,00600,00
Záväzky z obchodného styku 69,0064,0050,0039,0040,00
Zisk pred zdanením 861,0081,002 4834 9791 563
Zmena EBIT 10,630,03260,49873,19-0,7930