IF Facility SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 100 81699 07087 65773 16156 104
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,44-1,49-1,51-1,57-1,69
Celkové tržby 406 114435 421310 781336 341163 685
Celkový dlh 331 315302 631261 210202 051136 992
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 063-6 791-15 154-17 674-23 701
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 0636 79115 15417 67423 701
Čistý cash flow 41 0636 79115 15417 67423 701
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 471-21 987-36 996-39 592-74 391
Čistý zisk -26 937-30 009-44 663-48 001-75 633
Čistý zisk v minulom roku -30 009-44 663-48 001-75 633-10 255
Cudzie zdroje 230 499203 561173 553128 89080 888
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000010 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,9974,4879,3442,3354,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,2962,9863,5236,0343,08
Doba obratu aktív 90,6183,05102,9779,40125,11
Doba obratu pohľadávok 51,9974,4879,3453,1854,39
Doba splácania záväzkov 10 1797 3498 8579 4259 693
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 290,83246,73298,59210,57286,39
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 702,60918,321 001931,441 133
EBIT v minulom roku -21 987-36 996-39 592-74 391-9 295
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 471-21 987-36 996-39 592-74 391
EBITDA -15 751-20 102-35 446-37 729-72 792
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -15 751-20 102-35 446-37 729-72 792
Finančná páka -0,4374-0,4867-0,5051-0,5676-0,6936
Finančné účty 41 0636 79115 15417 67423 701
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,292,051,981,761,44
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,29-2,05-1,98-1,76-1,44
Hrubá marža 0,62970,69500,56410,53090,3785
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -15 933-20 470-35 471-38 067-73 234
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,212,972,902,652,29
Krátkodobé pohľadávky 57 84888 84867 54639 00324 393
Krátkodobé záväzky 323 593294 320254 194194 030128 430
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 22 33736 77828 72119 17515 007
Krytie dlhovej služby -1,66-2,51-5,28-5,06-258,13
Nákladové úroky 9 4668 0226 7077 449282,00
Nákladové úroky v minulom roku 8 0226 7077 449282,000,0000
Náklady na predaný tovar 150 390132 791135 410157 769101 738
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 60414 61810 4757 5144 836
Neobežný majetok 1 9053 4314 9576 4848 010
Obežný majetok 98 91195 63982 70066 67748 094
Obrat aktív 4,034,393,544,602,92
Obrat neobežného majetku 213,18126,9062,6951,8720,44
Obrat obežného majetku 4,114,553,765,043,40
Odpisy 1 5261 5261 5261 5261 145
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 5261 5261 5261 5261 145
Osobné náklady 262 896317 624206 116212 143132 724
Ostatné náklady na finančnú činnosť 182,00368,005 225338,00442,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00005 2000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -25 411-28 483-43 137-46 475-74 488
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,11690,14740,25730,37240,9350
Podiel EBIT k aktívam -0,1733-0,2219-0,4221-0,5412-1,33
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1733-0,2219-0,4221-0,5412-1,33
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07840,11260,22210,32761,03
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,031,051,181,192,14
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 22,0420,7016,7423,7612,81
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,97270,95270,85060,84170,4667
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96710,94820,84430,83570,4627
Pohľadávky z obchodného styku 42 60375 12854 07333 20019 319
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,6129,9811,457,293,41
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,340,84652,262,3784,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,293,052,982,762,44
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,44-1,49-1,51-1,57-1,69
Pridaná hodnota 255 724302 610175 321178 56761 947
Primárna platobná neschopnosť 0,52430,48950,53120,57760,7768
Rentabilita aktív, ROA -0,2672-0,3029-0,5095-0,6561-1,35
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,11690,14740,25730,37240,9350
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -21,03-15,05-7,37-5,36-1,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -21,03-15,05-7,37-5,36-1,88
Služby 127 170105 756110 235138 00782 498
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 100 81699 07087 65773 16156 104
Spotreba materiálu… 11 61612 41714 70012 24814 404
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 406 114435 401310 731336 336163 685
Tržby z predaja tovaru 18 28921 14514 1968 2876 211
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 387 825414 256296 535328 049157 474
Účtovný cash flow 41 0636 79115 15417 67423 701
Úrokové krytie -1,85-2,74-5,52-5,32-263,80
Vlastné imanie -230 499-203 561-173 553-128 890-80 888
Všetky záväzky 331 315302 631261 210202 051136 992
Výsledok hospodárenia -17 277-21 628-36 972-39 255-73 937
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -17 277-21 628-36 972-39 255-73 937
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -26 937-30 009-44 663-48 001-75 633
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -30 009-44 663-48 001-75 633-10 255
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -26 937-30 009-43 703-47 041-74 673
Záväzky 331 315302 631261 210202 051136 992
Záväzky z obchodného styku 22 33736 77828 72119 17515 007
Zisk pred zdanením -26 937-30 009-43 703-47 041-74 673
Zmena EBIT 0,79460,59430,93440,53228,00