AUTO-ASOS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 83 97278 74268 58170 6936 794
Bežná likvidita III. stupeň 18,782,793,415,620,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3762-0,4882-0,4169-0,1823-0,9966
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,141,421,461,010,0000
Celkové tržby 164 997159 049169 343136 3880,0000
Celkový dlh 4 38520 57615 52810 9550,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 937-28 395-22 116-10 888-6 771
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 93728 39522 11610 8886 771
Čistý cash flow 29 93728 39522 11610 8886 771
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 580-10 88648,004 470-206,00
Čistý zisk -3 580-10 886-912,003 491-206,00
Čistý zisk v minulom roku -10 886-912,00-4 5863 5230,0000
Cudzie zdroje -79 587-58 166-53 053-59 738-6 794
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00979,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00980,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00979,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 78,7957,0155,19113,570,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 78,7857,0155,12111,410,0000
Doba obratu aktív 185,76180,70147,82189,190,0000
Doba obratu pohľadávok 78,7957,0155,19113,570,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 8,1445,9432,5728,820,0000
EBIT v minulom roku -10 88648,00-3 6264 5030,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 580-10 88648,004 470-206,00
EBITDA 7 711-1 6148 2755 828-200,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 711-1 6148 2755 828-200,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,000020,000,21900,0000
Finančná páka 1,061,351,291,181,0000
Finančné účty 29 93728 39522 11610 8886 771
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9478-0,7387-0,7736-0,8450-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94780,73870,77360,84501,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 686-1 7288 2315 772-206,00
Krátkodobé pohľadávky 35 61824 84125 60742 43723,00
Krátkodobé záväzky 3 67920 02015 11010 7690,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -749,004 0304 2687 7990,0000
Náklady na predaný tovar 118 973124 522128 363109 142200,00
Neobežný majetok 14 89022 94917 10710 1560,0000
Obežný majetok 69 08255 79351 47460 5376 794
Obrat aktív 1,962,022,471,930,0000
Obrat neobežného majetku 11,086,939,9013,430,0000
Obrat obežného majetku 2,392,853,292,250,0000
Odpisy 11 2669 1588 1841 3030,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 2669 1588 1841 3030,0000
Osobné náklady 37 38634 42330 56520 6760,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 25,00114,0044,0056,006,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 686-1 7287 2724 794-206,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,35650,36060,32250,15400,9966
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81230,99700,74590,75890,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,231,001,341,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94600,79221,061,240,0000
Pohľadávky z obchodného styku 35 61224 84125 57441 6300,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 17,822,663,164,950,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,66-2,05-2,40-5,49-1,00
Pridaná hodnota 46 02434 52740 98027 246-200,00
Rýchla likvidita I. stupeň 8,141,421,461,010,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,5687-12,751,881,880,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,5687-12,751,881,880,0000
Služby -355,004 9139 1619 628167,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 83 97278 74268 58170 6936 794
Spotreba materiálu… 119 328119 609119 20299 51433,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 164 997159 049169 343136 3880,0000
Tržby z predaja tovaru 25 6430,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 139 354159 049169 343136 3880,0000
Účtovný cash flow 29 93728 39522 11610 8886 771
Vlastné imanie 79 58758 16653 05359 7386 794
Všetky záväzky 4 38520 57615 52810 9550,0000
Výsledok hospodárenia -3 555-10 77291,004 525-200,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 555-10 77291,004 525-200,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 580-10 886-912,003 491-206,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 886-912,00-4 5863 5230,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 580-10 88648,004 470-206,00
Zásoby 3 5272 5573 7517 2120,0000
Záväzky 4 38520 57615 52810 9550,0000
Záväzky z obchodného styku -749,004 0304 2687 7990,0000
Zisk pred zdanením -3 580-10 88648,004 470-206,00
Zmena EBIT 0,3289-226,79-0,01320,99270,0000