Space glass s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 19 26014 81515 1317 6001 060
Bežná likvidita III. stupeň 0,29550,43830,82120,93100,1542
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,23580,8025-2,1613,480,0447
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,14400,17290,28380,93010,0378
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,65-4,647,59-14,50-1,18
Celkové tržby 80 302123 89944 90234 36110 502
Celkový dlh 49 11218 88013 3708 1636 876
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 039-3 262-3 795-7 592-260,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,3211-0,04700,05180,1529-1,31
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 0393 2623 7957 592260,00
Čistý cash flow 7 0393 2623 7957 592260,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -25 787-5 8183 2845 733-13 708
Čistý zisk -25 787-5 8182 3245 253-13 708
Čistý zisk v minulom roku -5 8182 3245 253-13 7082 892
Cudzie zdroje 29 8524 065-1 761563,005 816
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00480,000,0000816,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,0814,8159,320,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,345,8815,850,00000,0000
Doba obratu aktív 88,5543,85124,9480,7336,84
Doba obratu pohľadávok 34,0814,8159,320,00000,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,284018,83
Doba splácania záväzkov 11 1275 8103 181289,78161,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 224,8055,83110,4086,71238,98
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 415,97447,55251,74213,101,79
EBIT v minulom roku -5 8183 2845 733-13 7083 708
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -25 787-5 8183 2845 733-13 708
EBITDA -23 255-3 9503 6685 862-13 568
EBITDA marža -0,2896-0,03190,08170,1706-1,29
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -23 255-3 9503 6685 862-13 568
Finančná páka -0,6452-3,648,59-13,50-0,1823
Finančné účty 7 0393 2623 7957 592260,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,550,2744-0,11640,07415,49
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,55-0,27440,1164-0,0741-5,49
Hrubá marža -0,03530,14160,16400,2203-1,29
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -23 664-4 2903 4655 738-13 708
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,541,270,88361,076,49
Krátkodobé pohľadávky 7 4125 0057 1840,00000,0000
Krátkodobé záväzky 48 89718 86313 3708 1636 876
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 8281 4531 0586 00376,00
Náklady na predaný tovar 82 226105 77336 84026 79324 070
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 6041 1851 53410 28215 506
Neobežný majetok 4 8096 5484 1520,00000,0000
Obežný majetok 14 4518 26710 9797 6001 060
Obrat aktív 4,128,322,924,529,91
Obrat neobežného majetku 16,5118,8310,650,00000,0000
Obrat obežného majetku 5,4914,924,034,529,91
Obrat zásob 0,00000,00000,00001 28519,38
Odpisy 1 7391 491181,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 7391 491181,000,00000,0000
Osobné náklady 18 85416 7432 6900,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 409,00340,00203,00124,00140,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -24 048-4 3272 5055 253-13 708
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,86381,431,32-9,332,36
Podiel EBIT k aktívam -1,34-0,39270,21700,7543-12,93
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,34-0,39270,21700,7543-12,93
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,87011,441,86-10,182,36
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,36550,22020,25080,99890,2453
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -6,650,95430,36530,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,7714,814,800,7360-0,8750
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,15031,052,740,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,13760,96222,560,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 6 8161 9871 9200,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,29550,43830,82120,93010,0378
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,241,25-0,46400,074222,37
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,551,270,88361,076,49
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,65-4,647,59-14,50-1,18
Pridaná hodnota -2 83417 5457 3637 568-13 568
Primárna platobná neschopnosť 0,26820,73130,55100,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,34-0,39270,15360,6912-12,93
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,86381,431,32-9,332,36
Rýchla likvidita I. stupeň 0,14400,17290,28380,93010,0378
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,11-4,783,651,39-0,5068
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,11-4,783,651,39-0,5068
Služby 35 82733 42822 3789 0582 683
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 26014 81515 1317 6001 060
Spotreba materiálu… 44 79571 16012 9287 4535 881
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 79 392123 31844 20334 36110 502
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00008 852
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 79 392123 31844 20334 3611 650
Účtovný cash flow 7 0393 2623 7957 592260,00
Vlastné imanie -29 852-4 0651 761-563,00-5 816
Všetky záväzky 49 11218 88013 3708 1636 876
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,86380,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -24 994-5 4413 4875 862-13 568
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -24 994-5 4413 4875 862-13 568
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -25 787-5 8182 3245 253-13 708
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 8182 3245 253-13 7082 892
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -25 787-5 8183 2845 733-13 708
Zásoby 0,00000,00000,00008,00800,00
Záväzky 49 11218 88013 3708 1636 876
Záväzky z obchodného styku 1 8281 4531 0586 00376,00
Zisk pred zdanením -25 787-5 8183 2845 733-13 708
Zmena EBIT 4,43-1,770,5728-0,4182-3,70