NORDTON s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 77 325100 62274 20514 00711 920
Bežná likvidita III. stupeň 0,57374,653,362,553,30
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07640,8097-0,4220-0,4295-0,5353
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,4342,516,662,553,30
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,06-11,423,433,912,23
Celkové tržby 834,002 3216 7790,00002 481
Celkový dlh 114 854110 28257 46211 1558 225
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 227-6 027-5 956-1 225-1 978
Čistá marža, Zisková marža, ROS -33,42-11,38-1,260,0000-0,2644
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 8667 8227 0661 2251 978
Čistý cash flow 2 8667 8227 0661 2251 978
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -27 086-25 366-6 721-364,00-176,00
Čistý zisk -27 870-26 403-8 508-844,00-656,00
Čistý zisk v minulom roku -26 403-8 508-844,00-656,00-660,00
Cudzie zdroje 37 5299 660-16 743-2 852-3 695
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 100,66604,83103,600,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000438,090,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 33 84144 03732 4370,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 100,66604,83103,600,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 133,0580,53463,790,00000,0000
EBIT v minulom roku -25 366-6 721-364,00-176,00-180,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -27 086-25 366-6 721-364,00-176,00
EBITDA -6 988-7 819-7 068-301,00-315,00
EBITDA marža -8,38-3,37-1,040,0000-0,1270
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 988-7 819-7 068-301,00-315,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,1272-1,32-2,73
Finančná páka -2,06-10,424,434,913,23
Finančné účty 2 8667 8227 0661 2251 978
Hrubá marža -7,88-3,50-1,880,0000-0,1104
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 284-10 055-8 542-364,004 574
Krátkodobé finančné výpomoci 5 0931 7951 1100,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 230,001 382237,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 304,00184,001 061480,00600,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 45,000,00000,00000,0000120,00
Krytie dlhovej služby -8,91-7,54-8,550,00000,0000
Nákladové úroky 784,001 037827,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 037827,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 7 4038 95613 57116,00274,00
Neobežný majetok 74 22991 41866 90212 7829 942
Obežný majetok 3 0969 2047 3031 2251 978
Odpisy 17 80215 3110,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 80215 3110,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 2962 2361 47463,0061,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -10 068-11 092-8 508-844,00-656,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,85923,36-0,4766-0,2959-0,1775
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,443,371,040,00000,7973
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,3690-0,53050,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,449,388,460,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001 0010,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,57374,653,362,553,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,091,23-2,37-2,33-1,87
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,667,548,540,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,491,100,77440,79640,6900
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,06-11,423,433,912,23
Pridaná hodnota -6 569-8 122-12 736-16,00-274,00
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,74262,73-0,5082-0,2959-0,1775
Rýchla likvidita I. stupeň 0,53103,953,252,553,30
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -16,44-14,10-8,13-37,06-26,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -16,44-14,10-8,13-37,06-26,11
Služby 2 9365 1659 2404,00274,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 77 325100 62274 20514 00711 920
Spotreba materiálu… 4 4673 7914 33112,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 0931 7951 1100,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 834,00834,00836,000,00002 475
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00001,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,00002 475
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 834,00834,00835,000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 8667 8227 0661 2251 978
Úročený dlh 5 0931 7951 1100,00000,0000
Úrokové krytie -34,55-24,46-8,130,00000,0000
Vlastné imanie -37 529-9 66016 7432 8523 695
Všetky záväzky 114 854110 28257 46211 1558 225
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,85920,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -24 790-23 130-7 068-301,00-115,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -24 790-23 130-7 068-301,00-115,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 870-26 403-8 508-844,00-656,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -26 403-8 508-844,00-656,00-660,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -27 870-26 403-7 548-364,00-176,00
Záväzky 114 854110 28257 46211 1558 225
Záväzky z obchodného styku 45,000,00000,00000,0000120,00
Zisk pred zdanením -27 870-26 403-7 548-364,00-176,00
Zmena EBIT 1,073,7718,462,070,9778
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00002 275