ZIOWA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 35 07552 90546 32134 02543 388
Bežná likvidita III. stupeň 3,291,921,703,441,79
Časové rozlíšenie aktív 53,0048,0044,0039,0039,00
Časové rozlíšenie pasív 170,00169,00157,00147,00132,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6898-0,3253-0,68780,3154-1,10
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,610,32450,5981-1,021,28
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,42881,001,150,30910,8649
Celkové tržby 36 00036 00036 00041 50050 000
Celkový dlh 10 47626 40024 6928 00020 061
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 022-50 872-42 304-27 535-35 698
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 02250 87242 30427 53535 698
Čistý cash flow -16 8508 56814 769-8 16325 604
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -461,007 231-3 7354 67210 073
Čistý zisk -1 9064 864-4 4062 6836 882
Čistý zisk v minulom roku 4 864-4 4062 6836 88211 313
Cudzie zdroje -24 429-26 336-21 472-25 878-23 195
Daň z príjmov 1 4452 367671,001 9893 191
Daň z príjmov v minulom roku 2 367671,001 9893 1913 388
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 4452 367671,001 9893 191
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,140,00000,00004,312,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,140,00000,00000,00002,08
Doba obratu aktív 355,62536,40469,64299,26316,73
Doba obratu pohľadávok 10,140,00000,00004,312,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 106,22267,67250,3570,36146,45
EBIT v minulom roku 7 231-3 7354 67210 07314 701
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -461,007 231-3 7354 67210 073
EBITDA 3 64611 306410,007 42111 396
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 64611 306410,007 42111 396
Efektívna daňová sadzba -3,130,3273-0,17970,42570,3168
Finančná páka 1,442,012,161,311,87
Finančné účty 34 02250 87242 30427 53535 698
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6965-0,4978-0,4635-0,7606-0,5346
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69650,49780,46350,76060,5346
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 50911 207241,007 32211 309
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,29870,49900,53310,23510,4624
Krátkodobé pohľadávky 1 000,000,00000,0000490,00365,00
Krátkodobé záväzky 10 47626 40024 6928 00020 061
Náklady na predaný tovar 34 01826 32437 28735 13839 049
Neobežný majetok 0,00001 9853 9735 9617 286
Obežný majetok 35 02250 87242 30428 02536 063
Obrat aktív 1,030,68050,77721,221,15
Obrat neobežného majetku 0,000018,149,066,966,86
Obrat obežného majetku 1,030,70770,85101,481,39
Odpisy 3 9703 9763 9762 6501 326
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 9851 9881 9881 325663,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 9851 9881 9881 325663,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 137,0099,00169,0099,0087,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 03124 03324 0008 00020 031
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 0648 840-430,005 3338 208
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,97000,96160,91330,80930,8228
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,46810,23800,4103-0,19670,5121
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,49922,43-0,32372,408,26
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,46810,23800,4103-0,19670,5121
Pohľadávky z obchodného styku 1 000,000,00000,00000,0000285,00
Pohotová likvidita II. stupeň 3,291,921,703,441,79
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,45-3,07-1,453,17-0,9059
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,29870,49900,53310,23510,4624
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,42881,001,150,30910,8649
Pridaná hodnota 1 9829 676-1 2876 36210 951
Primárna platobná neschopnosť 9,030,00000,00000,000070,28
Rýchla likvidita I. stupeň 3,201,911,703,381,77
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,872,3460,221,081,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,872,3460,221,081,76
Služby 33 50926 13937 00634 51738 754
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 07552 90546 32134 02543 388
Spotreba materiálu… 509,00185,00281,00621,00295,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 00036 00036 00041 50050 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 00036 00036 00041 50050 000
Účtovný cash flow -16 8508 56814 769-8 16325 604
Vlastné imanie 24 42926 33621 47225 87823 195
Všetky záväzky 10 47626 40024 6928 00020 061
Výsledok hospodárenia -324,007 330-3 5664 77110 070
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -324,007 330-3 5664 77110 070
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 9064 864-4 4062 6836 882
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 864-4 4062 6836 88211 313
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -461,007 231-3 7354 67210 073
Záväzky 10 47626 40024 6928 00020 061
Záväzky z obchodného styku 9 03124 03324 0008 00020 031
Zisk pred zdanením -461,007 231-3 7354 67210 073
Zmena EBIT -0,0638-1,94-0,79940,46380,6852