KRO s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 21 70420 68019 37212 3248 645
Bankové úvery 2 4223 0100,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 22,4463,059,146,6215,14
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,19-1,19-1,11-1,18-1,06
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 22,4463,059,016,6214,99
Celkové tržby 13 59812 37217 53914 7169 472
Celkový dlh 3 3913 3402 1221 863573,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -19 282-17 670-19 103-12 324-8 559
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 70420 68019 10312 3248 559
Čistý cash flow 21 70420 68019 10312 3248 559
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 534400,002 2723 0692 307
Čistý zisk 973,0090,001 7892 3891 801
Čistý zisk v minulom roku 90,001 7892 3891 8011 350
Cudzie zdroje -18 313-17 340-17 250-10 461-8 072
Daň z príjmov 286,0035,00483,00680,00506,00
Daň z príjmov v minulom roku 35,00483,00680,00506,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 286,0035,00483,00680,00506,00
Dlhodobé bankové úvery 2 4223 0100,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 2 4223 0100,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00005,600,00003,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00005,600,00003,31
Doba obratu aktív 582,58610,10403,15305,67333,13
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00005,600,00003,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,969,6844,1246,1622,00
EBIT v minulom roku 400,002 2723 0692 3071 830
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 534400,002 2723 0692 307
EBITDA 1 754780,002 4783 1962 394
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 754780,002 4783 1962 394
Finančná páka 1,191,191,121,181,07
Finančné účty 21 70420 68019 10312 3248 559
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8438-0,8385-0,8905-0,8488-0,9337
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84380,83850,89050,84880,9337
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 535404,002 2803 0712 307
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000269,000,000086,00
Krátkodobé záväzky 967,00328,002 1201 861571,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 234,00145,00705,00781,0017,00
Krytie dlhovej služby 6,382,840,00000,00000,0000
Nákladové úroky 275,00275,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 275,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 10 7589 90313 52710 4706 206
Obežný majetok 21 70420 68019 37212 3248 645
Obrat aktív 0,62650,59830,90541,191,10
Obrat obežného majetku 0,62650,59830,90541,191,10
Osobné náklady 966,001 6241 449998,00838,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 219,00376,00198,00125,0087,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 973,0090,001 7892 3891 801
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,98611,00000,9901
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,34010,65780,36120,23500,2566
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,601,671,090,83750,9036
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,941,522,774,253,90
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,941,522,774,253,90
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,601,671,090,83750,9036
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,0000269,000,000086,00
Pohotová likvidita II. stupeň 22,4463,059,146,6215,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8438-0,8385-0,9030-0,8488-0,9431
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 78,9275,200,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 2 8402 4694 0124 2463 266
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00002,620,00000,1977
Rýchla likvidita I. stupeň 22,4463,059,016,6214,99
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,934,280,85630,58290,2393
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,934,280,85630,58290,2393
Služby 6 6165 0175 2255 4203 112
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 70420 68019 37212 3248 645
Spotreba materiálu… 4 1424 8868 3025 0503 094
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 4223 0100,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 59812 37217 53914 7169 472
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 59812 37217 53914 7169 472
Účtovný cash flow 21 70420 68019 10312 3248 559
Úročený dlh 2 4223 0100,00000,00000,0000
Úrokové krytie 5,581,450,00000,00000,0000
Vlastné imanie 18 31317 34017 25010 4618 072
Všetky záväzky 3 3913 3402 1221 863573,00
Výsledok hospodárenia 1 754780,002 4783 1962 394
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 754780,002 4783 1962 394
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 973,0090,001 7892 3891 801
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 90,001 7892 3891 8011 350
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 259125,002 2723 0692 307
Záväzky 3 3913 3402 1221 863573,00
Záväzky z obchodného styku 234,00145,00705,00781,0017,00
Zisk pred zdanením 1 259125,002 2723 0692 307
Zmena EBIT 3,840,17610,74031,331,26