KORADO TRADE, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 36 16366 562111 92564 8705 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,47310,94491,111,160,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,172411,21-3,53-7,15-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,08800,28910,48501,150,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,15-45,178,386,230,0000
Celkové tržby 63 02065 054125 65184 9530,0000
Celkový dlh 67 51568 06999 98755 9020,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 405-16 886-42 144-64 095-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 40516 88642 14464 0955 000
Čistý cash flow 5 40516 88642 14464 0955 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -29 469-11 9434 2672 7340,0000
Čistý zisk -29 845-13 4452 9702 1310,0000
Čistý zisk v minulom roku -13 4452 9702 1311 8370,0000
Cudzie zdroje 31 3521 507-11 938-8 968-5 000
Daň z príjmov 0,0000960,001 025603,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 025603,00519,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,001 025603,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 133,86216,68149,300,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 132,14216,68147,030,00000,0000
Doba obratu aktív 213,31381,09332,85278,710,0000
Doba obratu pohľadávok 133,86216,68149,300,00000,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00005,140,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000370,990,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 362,21334,37258,40240,180,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000366,040,0000
EBIT v minulom roku -11 9434 2672 7342 3560,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -29 469-11 9434 2672 7340,0000
EBITDA -25 013-7 6393 2642 9670,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -25 013-7 6393 2642 9670,0000
Finančná páka -1,15-44,179,387,231,0000
Finančné účty 5 40516 88642 14464 0955 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,86700,0226-0,1067-0,1382-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,8670-0,02260,10670,13821,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -25 202-7 8418 8472 7340,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,700,87740,77630,86180,0000
Krátkodobé pohľadávky 22 69437 84650 2040,00000,0000
Krátkodobé záväzky 61 40758 40186 89055 9020,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 58 53456 46785 12055 1560,0000
Krytie dlhovej služby -66,52-14,0912,000,00000,0000
Nákladové úroky 376,00542,00272,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 542,00272,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 60 89859 683111 69080 7280,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000055 0000,0000
Neobežný majetok 7 11211 37915 4810,00000,0000
Obežný majetok 29 05155 18396 44464 8705 000
Obrat aktív 1,710,95781,101,310,0000
Obrat neobežného majetku 8,705,607,930,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,131,161,271,310,0000
Obrat zásob 0,00000,00000,000070,970,0000
Odpisy 4 2674 1021 6630,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 2674 1021 6630,00000,0000
Osobné náklady 9 6691 2157 3571 2530,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 189,00202,00251,00233,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -25 578-9 3434 6332 1310,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,95198,920,24880,23760,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,8149-0,17940,03810,04210,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,8149-0,17940,03810,04210,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,17-1,460,17040,30490,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,14950,25370,37650,98811,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 9,850,29870,66620,29660,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,08580,25960,33540,75450,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,10163,351,503,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,07050,76511,223,370,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,08730,26490,34340,75450,0000
Pohľadávky z obchodného styku 22 40337 84549 4400,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,45760,93721,061,150,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,800,0892-0,2833-0,1399-1,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 14,3831,15154,940,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,871,020,89330,86180,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,15-45,178,386,230,0000
Pridaná hodnota 982,004 06811 0444 2250,0000
Primárna platobná neschopnosť 2,611,491,720,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,8253-0,20200,02650,03290,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,95198,920,24880,23760,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,08800,28910,48501,150,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,70-8,9130,6318,840,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,70-8,9130,6318,840,0000
Služby 14 76934 13788 19210 1000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 16366 562111 92564 8705 000
Spotreba materiálu… 46 12925 54623 49815 6280,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 61 88063 751125 65184 9530,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00002 9170,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000025 00034 7700,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 61 88063 75197 73450 1830,0000
Účtovný cash flow 5 40516 88642 14464 0955 000
Úrokové krytie -78,38-22,0415,690,00000,0000
Vlastné imanie -31 352-1 50711 9388 9685 000
Všetky záväzky 67 51568 06999 98755 9020,0000
Výsledok hospodárenia -29 280-11 7414 5182 9670,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -29 280-11 7414 5182 9670,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -29 845-13 4452 9702 1310,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -13 4452 9702 1311 8370,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -29 845-12 4853 9952 7340,0000
Zásoby 952,00451,004 096775,000,0000
Záväzky 67 51568 06999 98755 9020,0000
Záväzky z obchodného styku 58 53456 46785 12055 1560,0000
Zisk pred zdanením -29 845-12 4853 9952 7340,0000
Zmena EBIT 2,47-2,801,561,160,0000