BENU SK 29, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 224 654179 412206 064175 009118 750
Bežná likvidita III. stupeň 0,94181,581,521,451,11
Časové rozlíšenie aktív 3 0402 5353 125150,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07520,0710-0,0289-0,09550,7162
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,091,911,631,805,09
Celkové tržby 540 488580 44672 219594 844554 744
Celkový dlh 151 853117 813127 772112 47299 259
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 737-7 210-11 586-9 321-3 351
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 7377 21011 5869 3213 351
Čistý cash flow -5 473-4 3762 2655 970-13 959
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 90246 88615 64345 3375 694
Čistý zisk 9 22143 30715 75543 0462 936
Čistý zisk v minulom roku 43 30715 75543 0462 936755,00
Cudzie zdroje -72 801-61 599-78 292-62 537-19 491
Daň z príjmov 695,003 579-112,002 2912 758
Daň z príjmov v minulom roku 3 579-112,002 2912 758960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 695,003 579-112,002 2912 758
Dlhodobé pohľadávky 6 9657 3137 3037 0956 205
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 72,0465,87571,4655,2937,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,586,1094,2913,4012,52
Doba obratu aktív 151,76112,831 041107,5278,13
Doba obratu pohľadávok 76,7470,47608,3759,6541,79
Doba obratu zásob 28,4546,08507,3155,3445,05
Doba splácania záväzkov 145,52100,101 045101,9393,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 100,8464,30625,3667,3163,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 140,6795,60931,8586,6679,68
EBIT v minulom roku 46 88615 64345 3375 6941 716
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 90246 88615 64345 3375 694
EBITDA 17 61456 10016 45760 10119 094
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 61456 10016 45760 10119 094
Finančná páka 3,092,912,632,806,09
Finančné účty 1 7377 21011 5869 3213 351
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 97854 52416 27758 67317 776
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,66450,56990,60050,62600,8131
Krátkodobé pohľadávky 106 638104 748113 07089 99757 310
Krátkodobé záväzky 149 278102 239123 734109 55596 554
Krytie dlhovej služby -1 2580,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky -14,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 419 696418 46246 867439 216441 090
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 374 430372 79443 226392 291375 794
Neobežný majetok 77 09410 54210 9018 9675 503
Obežný majetok 144 520166 335192 038165 892113 247
Obrat aktív 2,413,240,35053,394,67
Obrat neobežného majetku 7,0155,066,6266,25100,81
Obrat obežného majetku 3,743,490,37613,584,90
Obrat zásob 12,837,920,71956,608,10
Odpisy 6 0767 638634,0013 33612 082
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 0383 819317,006 6686 041
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 0383 819317,006 6686 041
Osobné náklady 105 464109 3719 187101 99498 713
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6361 576180,001 4281 318
Ostatné záväzky z obchodného styku 67 950819,002 9422 5022 275
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 29750 94516 38956 38215 018
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,12670,70300,20120,68830,1506
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,13140,60750,19000,69270,2565
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88020,67540,36240,65850,8686
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,32000,43440,58650,39480,3024
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,141,482,761,521,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,071,382,581,341,03
Pohľadávky z obchodného styku 15 6669 69918 65621 80919 030
Pohotová likvidita II. stupeň 0,74641,121,030,90790,6283
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,3014,08-34,57-10,481,40
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 390,930,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67590,65670,62010,64270,8359
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,091,911,631,805,09
Pridaná hodnota 119 820161 94325 352154 887113 647
Primárna platobná neschopnosť 9,2110,075,924,274,31
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,12670,70300,20120,68830,1506
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,622,107,761,875,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,622,107,761,875,20
Služby 42 04342 4943 49143 93662 243
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 224 654179 412206 064175 009118 750
Spotreba materiálu… 3 2233 174150,002 9893 053
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 540 316580 40572 219594 103554 737
Tržby z predaja tovaru 538 782578 36171 985591 763552 664
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 5342 044234,002 3402 073
Účtovný cash flow -5 473-4 3762 2655 970-13 959
Úrokové krytie -707,290,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 72 80161 59978 29262 53719 491
Všetky záväzky 151 853117 813127 772112 47299 259
Výsledok hospodárenia 11 53848 46215 82346 7657 012
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 53848 46215 82346 7657 012
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 22143 30715 75543 0462 936
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 43 30715 75543 0462 936755,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 91646 88615 64345 3375 694
Zásoby 29 18047 06460 07959 47946 381
Záväzky 151 853117 813127 772112 47299 259
Záväzky z obchodného styku 144 30097 646110 35693 14182 034
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 76 35096 827107 41490 63979 759
Zisk pred zdanením 9 91646 88615 64345 3375 694
Zmena EBIT 0,21123,000,34507,963,32