Salón OPÁL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 0304 6377 59310 75310 333
Bežná likvidita III. stupeň 2,714,378,6512,1420,30
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3532-0,8001-0,9851-0,9777-0,0527
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,60542,707,5210,881,02
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,58350,29630,13230,09080,0528
Celkové tržby 7 5199 2361 0595 4078 466
Celkový dlh 1 4851 060887,00895,00518,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -899,00-2 862-6 606-9 638-9 845
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1371-0,3388-2,980,00800,1917
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 899,002 8626 6069 6389 845
Čistý cash flow 899,002 8626 6069 638517,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 031-3 129-2 671523,002 132
Čistý zisk -1 031-3 129-3 15143,001 623
Čistý zisk v minulom roku -3 129-3 15143,001 6233 067
Cudzie zdroje -2 545-3 577-6 706-9 858-9 815
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00509,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00509,001 075
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00509,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 127,8450,54165,0975,2717,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 127,8450,54165,0975,2717,66
Doba obratu aktív 196,41184,972 617725,88448,30
Doba obratu pohľadávok 127,8450,54165,0975,2717,66
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000064,55
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00003 992405,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 72,3842,28302,6259,8122,08
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00001 8300,0000
EBIT v minulom roku -3 129-2 671523,002 1324 142
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 031-3 129-2 671523,002 132
EBITDA -883,00-2 981-2 514617,002 232
EBITDA marža -0,1174-0,3228-2,370,11410,2636
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -883,00-2 981-2 514617,002 232
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,17970,91780,2387
Finančná páka 1,581,301,131,091,05
Finančné účty 899,002 8626 6069 6389 845
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6315-0,7714-0,8832-0,9168-0,9499
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63150,77140,88320,91680,9499
Hrubá marža -0,1214-0,2162-2,210,11490,2582
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 030-3 129-2 671524,002 133
Krátkodobé pohľadávky 2 6231 267479,001 115407,00
Krátkodobé záväzky 1 4851 060878,00886,00509,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 4851 060398,00406,000,0000
Náklady na predaný tovar 8 40211 1473 4024 7866 227
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000081,00458,00
Obežný majetok 4 0304 6377 59310 75310 333
Obrat aktív 1,861,970,13950,50280,8142
Obrat obežného majetku 1,861,970,13950,50280,8142
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00005,65
Osobné náklady 0,00001 06932,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 147,00148,00157,0093,0099,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 031-3 129-3 15143,001 623
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,4051-0,8748-0,46990,00440,1654
Podiel EBIT k aktívam -0,2558-0,6748-0,35180,04860,2063
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2558-0,6748-0,35180,04860,2063
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,4051-0,8748-0,39780,05300,2170
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,22310,61720,87000,89630,9528
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-0,5353-0,01370,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,11960,30996,241,780,0611
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00007,674,77
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-1,87-73,220,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-1,87-73,220,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,12000,31286,241,780,0615
Pohľadávky z obchodného styku 2 6231 267479,001 115407,00
Pohotová likvidita II. stupeň 2,373,908,0712,1420,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,83-1,25-1,02-1,02-18,98
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,58350,29630,13230,09080,0528
Pridaná hodnota -913,00-1 997-2 343621,002 186
Primárna platobná neschopnosť 0,56610,83660,83090,36410,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,2558-0,6748-0,41500,00400,1571
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,4051-0,8748-0,46990,00440,1654
Rýchla likvidita I. stupeň 0,60542,707,5210,8819,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,68-0,3556-0,35281,450,2321
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,68-0,3556-0,35281,450,2321
Služby 7 3936 6231 8554 0802 782
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 0304 6377 59310 75310 333
Spotreba materiálu… 1 0094 5241 547625,002 987
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 4899 1501 0595 4078 413
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000084,00118,00638,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 4899 150975,005 2897 775
Účtovný cash flow 899,002 8626 6069 638517,00
Vlastné imanie 2 5453 5776 7069 8589 815
Všetky záväzky 1 4851 060887,00895,00518,00
Výsledok hospodárenia -883,00-2 981-2 514617,002 232
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -883,00-2 981-2 514617,002 232
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 031-3 129-3 15143,001 623
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 129-3 15143,001 6233 067
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 031-3 129-2 671523,002 132
Zásoby 508,00508,00508,000,000081,00
Záväzky 1 4851 060887,00895,00518,00
Záväzky z obchodného styku 1 4851 060398,00406,000,0000
Zisk pred zdanením -1 031-3 129-2 671523,002 132
Zmena EBIT 0,32951,17-5,110,24530,5147