SABI - SP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 1656 1656 1656 1656 645
Bežná likvidita III. stupeň 3,103,103,104,094,61
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,48-1,48-1,48-1,32-1,28
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,103,103,104,094,61
Celkový dlh 1 9861 9861 9861 5061 440
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 165-6 165-6 165-6 165-6 645
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 1656 1656 1656 1656 645
Čistý cash flow 6 1656 1656 1656 1656 645
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,0000-66,000,0000
Čistý zisk 0,00000,0000-480,00-546,00-960,00
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,00-546,00-960,001 481
Cudzie zdroje -4 179-4 179-4 179-4 659-5 205
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00960,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00960,00
EBIT v minulom roku 0,00000,0000-66,000,00001 961
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,0000-66,000,0000
EBITDA 0,00000,00000,0000-66,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,0000-66,000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,0000-7,270,0000
Finančná páka 1,481,481,481,321,28
Finančné účty 6 1656 1656 1656 1656 645
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6779-0,6779-0,6779-0,7557-0,7833
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67790,67790,67790,75570,7833
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,0000-66,000,0000
Krátkodobé záväzky 1 9861 9861 9861 5061 440
Obežný majetok 6 1656 1656 1656 1656 645
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-480,00-546,00-960,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,103,103,104,094,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6779-0,6779-0,6779-0,7557-0,7833
Rýchla likvidita I. stupeň 3,103,103,104,094,61
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,0000-22,820,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,0000-22,820,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 1656 1656 1656 1656 645
Účtovný cash flow 6 1656 1656 1656 1656 645
Vlastné imanie 4 1794 1794 1794 6595 205
Všetky záväzky 1 9861 9861 9861 5061 440
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,0000-66,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,0000-66,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-480,00-546,00-960,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,00-546,00-960,001 481
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,0000-66,000,0000
Záväzky 1 9861 9861 9861 5061 440
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,0000-66,000,0000