A-MED, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 165 319197 554274 831256 496240 205
Bankové úvery 81 23586 52596 2930,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,59540,67400,65841,071,02
Bežné bankové úvery 81 23586 52596 2930,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,692,2411,6913,4918,04
Celkové tržby 89 605256 610279 712181 801112 515
Celkový dlh 103 858136 511253 182238 789227 586
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 74 78169 99696 179-1 995-1 862
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 45416 529114,001 9951 862
Čistý cash flow 6 45416 529114,001 9951 862
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 87053 9367 0457 3958 244
Čistý zisk 418,0039 3943 9425 0885 755
Čistý zisk v minulom roku 39 3943 9425 0885 7552 481
Cudzie zdroje -61 461-61 043-21 649-17 707-12 619
Daň z príjmov 1 40811 4272 4012 3072 489
Daň z príjmov v minulom roku 11 4272 4012 3072 489960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 40811 4272 4012 3072 489
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,720,918336,850,026183,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,75882,170,000056,20
Doba obratu aktív 673,42283,91379,25514,96790,32
Doba obratu pohľadávok 30,720,918336,850,026183,41
Doba obratu zásob 315,45153,13237,68755,921 126
Doba splácania záväzkov 147,7687,60255,19714,231 258
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 90,9555,06184,95460,27717,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 20,7110,1338,888,59210,00
EBIT v minulom roku 53 9367 0457 3958 2443 441
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 87053 9367 0457 3958 244
EBITDA 14 13364 84712 72414 74615 719
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 13364 84712 72414 74615 719
Efektívna daňová sadzba 0,77110,22480,37850,31200,3019
Finančná páka 2,693,2412,6914,4919,04
Finančné účty 6 45416 529114,001 9951 862
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 84464 20235 14212 75915 151
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,13510,19390,48770,89380,9079
Krátkodobé pohľadávky 7 542639,0026 70213,0025 350
Krátkodobé záväzky 22 32838 310134 028229 254218 071
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 1294 43120 4212 75836 402
Krytie dlhovej služby 6,9120,8218,130,00000,0000
Nákladové úroky 2 0443 115702,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 115702,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 73 674189 128251 711165 90794 296
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 55 155159 619191 704117 15863 271
Neobežný majetok 103 656113 420123 18411 85117 778
Obežný majetok 61 66384 134151 647244 645222 427
Obrat aktív 0,54201,290,96240,70880,4618
Obrat neobežného majetku 0,86442,242,1515,346,24
Obrat obežného majetku 1,453,021,740,74310,4988
Obrat zásob 1,162,381,540,48290,3241
Odpisy 9 7649 7646 8735 9275 927
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 7649 7646 8735 9275 927
Osobné náklady 846,00730,00657,00613,00618,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 289,00645,00916,001 987568,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 18249 15810 81511 01511 682
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 18,8388,8419,4725,9326,93
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,506,181,702,432,54
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000528,001 5690,000017 080
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,52-3,69-189,90-8,88-6,78
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,165,310,16240,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62820,69100,92120,93100,9475
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,692,2411,6913,4918,04
Pridaná hodnota 15 93164 85212 79415 89416 640
Primárna platobná neschopnosť 0,00008,3913,020,00002,13
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00680,64530,18210,28730,4561
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,352,1119,9016,1914,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,352,1119,9016,1914,48
Služby 9 63414 70850 71941 94326 010
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 165 319197 554274 831256 496240 205
Spotreba materiálu… 8 88514 8019 2886 8065 015
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 81 23586 52596 2930,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 89 605253 980276 172181 801110 936
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000011 6670,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 77 688253 980233 864137 324110 936
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 9170,000030 64144 4770,0000
Účtovný cash flow 6 45416 529114,001 9951 862
Úročený dlh 81 23586 52596 2930,00000,0000
Úrokové krytie 1,8917,3110,040,00000,0000
Vlastné imanie 61 46161 04321 64917 70712 619
Všetky záväzky 103 858136 511253 182238 789227 586
Výsledok hospodárenia 4 36955 0838 1378 8199 792
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 36955 0838 1378 8199 792
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 418,0039 3943 9425 0885 755
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 39 3943 9425 0885 7552 481
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 82650 8216 3437 3958 244
Zásoby 47 66766 966124 831242 637195 215
Záväzky 103 858136 511253 182238 789227 586
Záväzky z obchodného styku 3 1294 43120 4212 75836 402
Zisk pred zdanením 1 82650 8216 3437 3958 244
Zmena EBIT 0,07187,660,95270,89702,40
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00009 3810,00000,0000