InterCort s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 61 3774 03810 1572 26513 069
Bežná likvidita III. stupeň 1,170,09050,45660,12840,2677
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,06550,06230,52770,0332-0,0329
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,79-1,10-1,84-1,151,22
Celkové tržby 275 40625 57936 99827 19623 823
Celkový dlh 48 56244 64022 24717 6417 176
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 9 616-2 530-6 380-511,00-340,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,19400,01580,1307-0,6350-0,6590
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 839,002 5306 380511,00340,00
Čistý cash flow 839,002 5306 380511,00194,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 57 152403,005 796-16 310-14 740
Čistý zisk 53 418403,004 836-17 270-15 700
Čistý zisk v minulom roku 403,004 836-17 270-15 700-17 847
Cudzie zdroje -12 81540 60212 09015 376-5 893
Daň z príjmov 3 2790,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 2790,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 82,9822,4839,5428,1024,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 82,9822,4836,7025,8021,66
Doba obratu aktív 90,9960,21106,3336,28204,13
Doba obratu pohľadávok 82,9822,4839,5428,1024,69
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,49665,59232,90282,57112,09
EBIT v minulom roku 403,005 796-16 310-14 740-16 887
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 57 152403,005 796-16 310-14 740
EBITDA 57 980566,005 881-9 247-8 617
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 57 980566,005 881-9 247-8 617
Finančná páka 4,79-0,0995-0,8401-0,14732,22
Finančné účty 839,002 5306 380511,00340,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,208810,051,196,79-0,4509
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,2088-10,05-1,19-6,790,4509
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 57 590403,005 802-994,00-8 870
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,620911,052,197,790,5491
Krátkodobé finančné výpomoci 10 4550,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 55 9761 5083 7771 7541 581
Krátkodobé záväzky 38 10744 64022 24717 6417 176
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 9572 1133 6483 9150,0000
Krytie dlhovej služby 127,430,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 455,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 209 92318 21521 56423 94728 381
Neobežný majetok 4 5620,00000,00000,000011 148
Obežný majetok 56 8154 03810 1572 2651 921
Obrat aktív 4,016,063,4310,061,79
Obrat neobežného majetku 53,970,00000,00000,00002,10
Obrat obežného majetku 4,336,063,4310,0612,16
Odpisy 438,000,00000,00002 6425 870
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 438,000,00000,00002 6422 935
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,00002 935
Osobné náklady 5 8746 5369 3777 6306 241
Ostatné náklady na finančnú činnosť 390,00163,0079,0081,00253,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00001 844
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 53 856403,004 836-14 628-9 830
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,30-0,0099-0,40001,12-2,66
Podiel EBIT k aktívam 0,93120,09980,5706-7,20-1,13
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,93120,09980,5706-7,20-1,13
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,46-0,0099-0,47941,06-2,50
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,01370,62650,62810,22560,0260
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,16191,040,7049-6,58-1,24
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,180,95851,42-0,1520-0,8032
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,750,95851,42-0,1129-0,4139
Pohľadávky z obchodného styku 55 9761 5083 5061 6111 387
Pohotová likvidita II. stupeň 1,170,09050,45660,12840,2677
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,2716,051,8930,09-30,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,840,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,791211,052,197,790,5491
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,79-1,10-1,84-1,151,22
Pridaná hodnota 36 2886 26513 302-1 160-5 013
Primárna platobná neschopnosť 0,12431,401,042,431,33
Rentabilita aktív, ROA 0,87030,09980,4761-7,62-1,20
Rentabilita vlastného imania, ROE 4,17-0,0099-0,40001,12-2,66
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,837678,873,78-1,91-0,8328
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,837678,873,78-1,91-0,8328
Služby 202 2566 9859 0098 4888 218
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 61 3774 03810 1572 26513 069
Spotreba materiálu… 7 66711 23012 55515 45920 163
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 4550,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 246 21124 48034 86626 95423 368
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00004 1670,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00005 3223 018163,002 222
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 246 21119 15831 84822 62421 146
Účtovný cash flow 839,002 5306 380511,00194,00
Úročený dlh 10 4550,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 125,610,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 12 815-40 602-12 090-15 3765 893
Všetky záväzky 48 56244 64022 24717 6417 176
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 2,300,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 57 542566,005 881-16 229-14 487
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 57 542566,005 881-16 229-14 487
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 53 418403,004 836-17 270-15 700
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 403,004 836-17 270-15 700-17 847
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 56 697403,005 796-16 310-14 740
Záväzky 48 56244 64022 24717 6417 176
Záväzky z obchodného styku 6 9572 1133 6483 9151 844
Zisk pred zdanením 56 697403,005 796-16 310-14 740
Zmena EBIT 141,820,0695-0,35541,110,8729
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00008 5070,0000