SLANOR, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 245,00395,0011 04710 5999 971
Bežná likvidita III. stupeň 0,16750,22071,965,224,63
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,18770,2683-0,4089-1,24-0,2785
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,16750,22070,39865,221,01
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,19-1,271,020,23720,2756
Celkové tržby 15 13244 49338 34826 24830 646
Celkový dlh 1 5501 8675 5672 0322 154
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -245,00-395,00-2 241-10 599-9 971
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 245,00395,002 24110 5999 971
Čistý cash flow 245,00395,002 24110 5992 177
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 167,00-14 186-14 1071 2311 970
Čistý zisk 167,00-14 186-14 587751,001 490
Čistý zisk v minulom roku -14 186-14 587751,001 4901 656
Cudzie zdroje 1 3051 472-5 480-8 567-7 817
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Doba obratu aktív 5,913,48106,95148,29118,76
Doba obratu zásob 0,00000,0000145,530,00000,0000
Doba splácania záväzkov 264,8820,9393,41121,3376,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,2915,7754,4328,3925,64
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 22,815,117,5610,3442,60
EBIT v minulom roku -14 186-14 1071 2311 9702 136
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 167,00-14 186-14 1071 2311 970
EBITDA 172,00-14 184-14 1071 2551 980
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 172,00-14 184-14 1071 2551 980
Finančná páka -0,1877-0,26832,021,241,28
Finančné účty 245,00395,002 24110 5999 971
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 5,333,73-0,4961-0,8083-0,7840
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -5,33-3,730,49610,80830,7840
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 172,00-14 184-14 1071 2551 980
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 5,974,530,50890,19140,2159
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,000047,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 4631 7905 6222 0292 153
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 126,00437,00455,00173,000,0000
Náklady na predaný tovar 12 31448 57543 52422 83826 674
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 01631 20921 9686 10410 290
Obežný majetok 245,00395,0011 04710 5999 971
Obrat aktív 61,76104,863,412,463,07
Obrat obežného majetku 61,76104,863,412,463,07
Obrat zásob 0,00000,00002,510,00000,0000
Osobné náklady 2 4569 2258 6162 0291 841
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00001 201
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 167,00-14 186-14 587751,001 490
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,12809,64-2,660,08770,1906
Podiel EBIT k aktívam 0,6816-35,91-1,280,11610,1976
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,6816-35,91-1,280,11610,1976
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,137110,17-2,600,14360,2520
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,20291,00001,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,8715-1,29-1,480,62430,4635
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,40-0,2293-0,26510,53240,3860
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,15-0,7756-0,67581,602,16
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,15-0,7756-0,67581,602,16
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000047,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,16750,22070,40705,224,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,333,73-2,45-0,8083-3,59
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 6,334,730,50390,19170,2160
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,19-1,271,020,23720,2756
Pridaná hodnota 2 818-7 155-5 8233 2503 972
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00009,680,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,6816-35,91-1,320,07090,1494
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,12809,64-2,660,08770,1906
Rýchla likvidita I. stupeň 0,16750,22070,39865,224,63
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,01-0,1316-0,39461,621,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,01-0,1316-0,39461,621,09
Služby 9 78714 44718 21815 51214 544
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 245,00395,0011 04710 5999 971
Spotreba materiálu… 511,002 9193 3381 2221 840
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 13241 42037 70126 08830 646
Tržby z predaja tovaru 15 13241 42037 70126 08830 646
Účtovný cash flow 245,00395,002 24110 5992 177
Vlastné imanie -1 305-1 4725 4808 5677 817
Všetky záväzky 1 5501 8675 5672 0322 154
Výsledok hospodárenia 172,00-14 184-14 1071 2551 980
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 172,00-14 184-14 1071 2551 980
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 167,00-14 186-14 587751,001 490
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -14 186-14 587751,001 4901 656
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 167,00-14 186-14 1071 2311 970
Zásoby 0,00000,00008 7590,00000,0000
Záväzky 1 5501 8675 5672 0322 154
Záväzky z obchodného styku 126,00437,00455,00173,001 201
Zisk pred zdanením 167,00-14 186-14 1071 2311 970
Zmena EBIT -0,01181,01-11,460,62490,9223

Činnosti firmy
Donášková služba
Vedenie účtovníctva
Skladovanie
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Počítačové služby
Administratívne služby
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Reklamné a marketingové služby
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
Čistiace a upratovacie služby
Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo..
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
Kuriérske služby
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
Prevádzkovanie výdajne stravy
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov..
Prenájom hnuteľných vecí
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Vydavateľská činnosť
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Prieskum trhu a verejnej mienky