SODAN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201820172015
Aktíva 91 43622 44013 214
Bežná likvidita III. stupeň 1,6452,436,13
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1151-22,330,7493
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,560,01940,1958
Celkové tržby 127 46121 40023 271
Celkový dlh 55 744428,002 164
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 965-10 548-10 253
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,10730,77160,1884
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 96510 54810 253
Čistý cash flow 6 417-9 5591 614
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 31620 8065 501
Čistý zisk 13 68016 5124 385
Čistý zisk v minulom roku 16 51214 7773 344
Cudzie zdroje -35 692-22 012-11 050
Daň z príjmov 3 6364 2941 116
Daň z príjmov v minulom roku 4 2944 050960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 6364 2941 116
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 213,26202,8346,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 211,3897,2246,40
Doba obratu aktív 261,84382,74207,26
Doba obratu pohľadávok 213,26202,8346,44
Doba splácania záväzkov 188,120,00003 892
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 159,637,3033,78
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 162,410,0000876,36
EBIT v minulom roku 20 80618 8274 304
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 31620 8065 501
EBITDA 18 13720 8905 574
EBITDA marža 0,14230,97620,2395
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 13720 8905 574
Finančná páka 2,561,021,20
Finančné účty 16 96510 54810 253
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3904-0,9809-0,8362
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,39040,98090,8362
Hrubá marža 0,14230,97900,2998
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 49220 8065 501
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60970,01910,1630
Krátkodobé pohľadávky 74 47111 8922 961
Krátkodobé záväzky 55 744428,002 154
Náklady na predaný tovar 109 324450,0016 295
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 108 1570,0000202,00
Obežný majetok 91 43622 44013 214
Obrat aktív 1,390,95371,76
Obrat obežného majetku 1,390,95371,76
Osobné náklady 0,00000,00001 402
Ostatné náklady na finančnú činnosť 645,0084,0073,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 48 1250,0000485,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 68016 5124 385
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,38330,75010,3968
Podiel EBIT k aktívam 0,18940,92720,4163
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,18940,92720,4163
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,48520,94520,4974
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,18550,47010,7759
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,16770,000034,53
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00004,98
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00004,98
Pohľadávky z obchodného styku 73 8145 7002 958
Pohotová likvidita II. stupeň 1,6452,436,13
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,562,30-6,85
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60970,01910,1638
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,560,01940,1958
Pridaná hodnota 18 13720 9506 976
Primárna platobná neschopnosť 0,65200,00000,1640
Rentabilita aktív, ROA 0,14960,73580,3318
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,38330,75010,3968
Rýchla likvidita I. stupeň 0,304324,644,76
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,070,02050,3882
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,070,02050,3882
Služby 0,0000450,00967,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 91 43622 44013 214
Spotreba materiálu… 1 1670,000015 126
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 127 46121 40023 271
Tržby z predaja tovaru 113 2940,0000756,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 16721 40022 515
Účtovný cash flow 6 417-9 5591 614
Vlastné imanie 35 69222 01211 050
Všetky záväzky 55 744428,002 164
Výsledok hospodárenia 18 13720 8905 574
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 13720 8905 574
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 68016 5124 385
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 16 51214 7773 344
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 31620 8065 501
Záväzky 55 744428,002 164
Záväzky z obchodného styku 48 1250,0000485,00
Zisk pred zdanením 17 31620 8065 501
Zmena EBIT 0,83231,111,28

Činnosti firmy
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Výroba sviečok a tieniacej techniky
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
Prípravné práce k realizácii stavby
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Administratívne služby
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich..
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov..
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
Prevádzkovanie výdajne stravy
Reklamné a marketingové služby
Čistiace a upratovacie služby
Donášková služba
Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Prenájom hnuteľných vecí
Prevádzkovanie športových zariadení
Počítačové služby
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických..
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb