LIHAPP SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 23 05018 93927 59112 41012 667
Bežná likvidita III. stupeň 3,004,472,066,323,25
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,25-1,08-1,60-0,9429-1,34
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,463,701,684,962,97
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,52840,30870,96280,20180,4629
Celkové tržby 42 45830 81154 04236 80038 500
Celkový dlh 7 9694 46713 5342 0844 008
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 889-15 666-22 465-9 736-11 576
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 88915 66622 4659 73611 576
Čistý cash flow 18 88915 66622 4659 73611 576
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 744,00525,004 6962 1652 333
Čistý zisk 609,00415,003 7311 6671 820
Čistý zisk v minulom roku 415,003 7311 6671 8201 818
Cudzie zdroje -15 081-14 472-14 057-10 326-8 659
Daň z príjmov 135,00110,00965,00498,00513,00
Daň z príjmov v minulom roku 110,00965,00498,00513,00513,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 135,00110,00965,00498,00513,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000038,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,8238,7734,3626,5210,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,0936,9634,0425,799,48
Doba obratu aktív 198,45224,36186,35123,09120,09
Doba obratu pohľadávok 35,8238,7734,6226,5210,34
Doba splácania záväzkov 0,0000232,540,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 66,0850,2190,2319,4736,90
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000167,250,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 525,004 6962 1652 3332 331
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 744,00525,004 6962 1652 333
EBITDA 901,00644,004 8312 2622 433
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 901,00644,004 8312 2622 433
Finančná páka 1,531,311,961,201,46
Finančné účty 18 88915 66622 4659 73611 576
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6543-0,7641-0,5095-0,8321-0,6836
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65430,76410,50950,83210,6836
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 744,00525,004 6962 1652 333
Krátkodobé pohľadávky 4 1613 2735 0882 6741 091
Krátkodobé záväzky 7 6754 23813 3601 9633 892
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 0103 04810 073169,0063,00
Náklady na predaný tovar 32 73315 64835 50221 90224 171
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00006 6520,00000,00000,0000
Obežný majetok 23 05018 93927 59112 41012 667
Obrat aktív 1,841,631,962,973,04
Obrat obežného majetku 1,841,631,962,973,04
Osobné náklady 8 63414 39513 59812 38311 576
Ostatné náklady na finančnú činnosť 157,00119,00135,0097,00100,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 609,00415,003 7311 6671 820
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,81950,82720,81420,78450,9139
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89360,94940,73340,83120,8079
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,44490,50850,41570,26460,3007
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00002,280,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,121,051,361,201,24
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,051,361,201,24
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,44550,50850,41570,26460,3007
Pohľadávky z obchodného styku 3 9603 1205 0402 6001 000,00
Pohotová likvidita II. stupeň 3,004,472,066,323,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7984-0,9238-0,6257-1,06-0,7480
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,52840,30870,96280,20180,4629
Pridaná hodnota 9 66215 16318 54014 89814 329
Primárna platobná neschopnosť 1,520,97692,000,06500,0630
Rýchla likvidita I. stupeň 2,463,701,684,962,97
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,846,942,800,92131,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,846,942,800,92131,65
Služby 20 0868 46035 13917 39824 171
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 05018 93927 59112 41012 667
Spotreba materiálu… 12 647536,00363,004 5040,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 42 39530 81154 04236 80038 500
Tržby z predaja tovaru 0,00006 7030,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 42 39524 10854 04236 80038 500
Účtovný cash flow 18 88915 66622 4659 73611 576
Vlastné imanie 15 08114 47214 05710 3268 659
Všetky záväzky 7 9694 46713 5342 0844 008
Výsledok hospodárenia 901,00644,004 8312 2622 433
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 901,00644,004 8312 2622 433
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 609,00415,003 7311 6671 820
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 415,003 7311 6671 8201 818
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 744,00525,004 6962 1652 333
Záväzky 7 9694 46713 5342 0844 008
Záväzky z obchodného styku 6 0103 04810 073169,0063,00
Zisk pred zdanením 744,00525,004 6962 1652 333
Zmena EBIT 1,420,11182,170,92801,00