MEDIK BO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 610,00762,002 7318 0224 662
Bežná likvidita III. stupeň 0,19600,75222,184,760,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,24131,95-1,86-0,6692-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,19600,75222,182,520,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,24-2,950,86540,26590,0000
Celkové tržby 318,001 000,000,00004 8840,0000
Celkový dlh 3 1381 1531 2671 6850,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -610,00-762,00-2 728-8 022-4 662
Čistá marža, Zisková marža, ROS -6,72-1,860,00000,71460,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 610,00762,002 7288 0224 662
Čistý cash flow 610,00762,002 7284 2414 662
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 136-895,00-3 9134 450-338,00
Čistý zisk -2 136-1 855-4 8733 490-338,00
Čistý zisk v minulom roku -1 855-4 8733 490-1 8140,0000
Cudzie zdroje 2 528391,00-1 464-6 337-4 662
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba obratu aktív 1 113278,130,0000599,510,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5 679369,750,0000125,930,0000
EBIT v minulom roku -895,00-3 9134 450-854,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 136-895,00-3 9134 450-338,00
EBITDA -2 003-806,00-3 8404 522-338,00
EBITDA marža -6,30-0,80600,00000,92590,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 003-806,00-3 8404 522-338,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,07-0,24530,21570,0000
Finančná páka -0,2413-1,951,871,271,0000
Finančné účty 610,00762,002 7288 0224 662
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,140,5131-0,5361-0,7900-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,14-0,51310,53610,79001,0000
Hrubá marža -3,160,99300,00000,92590,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 136-895,00-3 9134 450-338,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 5,101,330,45880,21000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00003,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 3 1121 0131 2531 6850,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00003,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 2067,0081,00362,00338,00
Obežný majetok 610,00762,002 7318 0224 662
Obrat aktív 0,32791,310,00000,60880,0000
Obrat obežného majetku 0,32791,310,00000,60880,0000
Osobné náklady 1 1081 7693 6100,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 133,0089,0073,0072,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 136-1 855-4 8733 490-338,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,84494,74-3,330,5507-0,0725
Podiel EBIT k aktívam -3,50-1,17-1,430,5547-0,0725
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -3,50-1,17-1,430,5547-0,0725
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,85373,57-2,650,7022-0,0725
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,99891,00001,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,101,78-44,570,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,920,76200,00000,86830,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,90790,5613-0,02240,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,90790,5613-0,02240,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,050,76200,00000,86830,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,19600,75222,184,760,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,140,5131-0,5367-1,49-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,141,510,46390,21000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,24-2,950,86540,26590,0000
Pridaná hodnota -1 006993,00-81,004 522-338,00
Rentabilita aktív, ROA -3,50-2,43-1,780,4351-0,0725
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,84494,74-3,330,5507-0,0725
Rýchla likvidita I. stupeň 0,19600,75222,184,760,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,57-1,43-0,32990,37260,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,57-1,43-0,32990,37260,0000
Služby 1 1707,0081,00209,00338,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 610,00762,002 7318 0224 662
Spotreba materiálu… 36,000,00000,0000153,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 200,001 000,000,00004 8840,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 200,001 000,000,00004 8840,0000
Účtovný cash flow 610,00762,002 7284 2414 662
Vlastné imanie -2 528-391,001 4646 3374 662
Všetky záväzky 3 1381 1531 2671 6850,0000
Výsledok hospodárenia -2 003-806,00-3 8404 522-338,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 003-806,00-3 8404 522-338,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 136-1 855-4 8733 490-338,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 855-4 8733 490-1 8140,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 136-895,00-3 9134 450-338,00
Záväzky 3 1381 1531 2671 6850,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00003,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -2 136-895,00-3 9134 450-338,00
Zmena EBIT 2,390,2287-0,8793-5,210,0000