PMU - Consulting, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 19 81914 73614 40215 2419 658
Bankové úvery 810,001 047405,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,98602,2413,253,6818,09
Bežné bankové úvery 810,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4135-0,0099-0,9892-1,24-0,9558
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,97150,222211,753,3416,33
Celkové tržby 18 77015 04019 71017 26610 200
Celkový dlh 6 4851 6321 4924 140534,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 703917,00-12 366-13 809-8 721
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 513130,0012 77113 8098 721
Čistý cash flow 5 513130,0012 77113 8098 721
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 398,00328,002 3262 5342 426
Čistý zisk 231,00194,001 8091 9761 892
Čistý zisk v minulom roku 194,001 8091 9761 8921 738
Cudzie zdroje -13 334-13 104-12 910-11 101-9 124
Daň z príjmov 61,0051,00481,00558,00534,00
Daň z príjmov v minulom roku 51,00481,00558,00534,00490,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 61,0051,00481,00558,00534,00
Dlhodobé bankové úvery 0,00001 047405,000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 13 42513 4250,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00001 047405,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 17,1328,6630,2030,2733,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,0323,5428,1327,9029,52
Doba obratu aktív 385,40357,62266,70322,19345,60
Doba obratu pohľadávok 278,19354,4730,2030,2733,53
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000604,440,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 110,3614,2020,1387,5219,11
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000365,000,0000
EBIT v minulom roku 328,002 3262 5342 4262 228
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 398,00328,002 3262 5342 426
EBITDA 704,00535,002 4922 6352 519
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 704,00535,002 4922 6352 519
Finančná páka 1,491,121,121,371,06
Finančné účty 5 513130,0012 77113 8098 721
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6728-0,8893-0,8964-0,7284-0,9447
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67280,88930,89640,72840,9447
Hrubá marža 0,37050,54730,45960,51600,9102
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 398,00328,002 3262 5342 426
Krátkodobé pohľadávky 881,001 1811 6311 432937,00
Krátkodobé záväzky 5 675585,001 0874 140534,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 82221,000,00002 5000,0000
Krytie dlhovej služby 6,646,4569,220,00000,0000
Nákladové úroky 106,0083,0036,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 83,0036,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 11 8166 80810 6518 356916,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00002 5000,0000
Obežný majetok 19 81914 73614 40215 2419 658
Obrat aktív 0,94711,021,371,131,06
Obrat obežného majetku 0,94711,021,371,131,06
Osobné náklady 6 1357 6976 4696 2756 765
Ostatné náklady na finančnú činnosť 306,00207,00166,00101,0093,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 231,00194,001 8091 9761 892
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,27820,00880,88680,90600,9030
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88220,93500,71410,70430,7287
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,29370,00860,64790,79980,8550
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00003,560,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,071,401,421,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,071,401,421,37
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,29370,00860,64790,79980,8550
Pohľadávky z obchodného styku 670,00970,001 5191 320825,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,98602,2413,253,6818,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,42-100,80-1,01-0,8039-1,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 52,011,57354,750,00000,0000
Pridaná hodnota 6 9548 2329 0598 9109 284
Primárna platobná neschopnosť 7,200,02160,00001,890,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,85010,222211,753,3416,33
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,213,050,59871,570,2120
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,213,050,59871,570,2120
Služby 6 2815 03410 1035 736587,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 81914 73614 40215 2419 658
Spotreba materiálu… 5 5351 774548,00120,00329,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 810,001 047405,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 18 77015 04019 71017 26610 200
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 77015 04019 71017 26610 200
Účtovný cash flow 5 513130,0012 77113 8098 721
Úročený dlh 810,001 047405,000,00000,0000
Úrokové krytie 3,753,9564,610,00000,0000
Vlastné imanie 13 33413 10412 91011 1019 124
Všetky záväzky 6 4851 6321 4924 140534,00
Výsledok hospodárenia 704,00535,002 4922 6352 519
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 704,00535,002 4922 6352 519
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 231,00194,001 8091 9761 892
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 194,001 8091 9761 8921 738
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 292,00245,002 2902 5342 426
Záväzky 6 4851 6321 4924 140534,00
Záväzky z obchodného styku 4 82221,000,00002 5000,0000
Zisk pred zdanením 292,00245,002 2902 5342 426
Zmena EBIT 1,210,14100,91791,041,09