FACH-STAV s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 47 99933 1643 5445 4825 000
Bežná likvidita III. stupeň 2,490,20100,64070,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,05301,113,83-0,0580-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,25380,1762-1,800,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,2088-6,322,130,00000,0000
Celkové tržby 92 188120 6670,00001 3000,0000
Celkový dlh 8 29139 3962 4100,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 814-7 918-977,00-5 318-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 8147 918977,005 3185 000
Čistý cash flow -2 1046 941-4 341318,005 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 773-14 138-3 388482,000,0000
Čistý zisk 15 744-15 098-4 348482,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -15 098-4 348482,000,00000,0000
Cudzie zdroje -39 7086 232-1 134-5 482-5 000
Daň z príjmov 2 029960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 029960,00960,000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00007 9130,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,060,00000,000046,050,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,060,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 207,42100,320,00001 5390,0000
Doba obratu pohľadávok 64,0623,940,000046,050,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,83119,170,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -14 138-3 388482,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 773-14 138-3 388482,000,0000
EBITDA 32 644-14 016-3 322482,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 32 644-14 016-3 322482,000,0000
Finančná páka 1,21-5,323,131,00001,0000
Finančné účty 5 8147 918977,005 3185 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,82730,1879-0,3200-1,0000-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,8273-0,18790,32001,00001,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 32 385-14 138-3 392482,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,17271,190,68000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 14 8240,0000567,00164,000,0000
Krátkodobé záväzky 8 29139 3962 4100,00000,0000
Náklady na predaný tovar 66 490129 7623 322818,000,0000
Neobežný majetok 27 36117 3332 0000,00000,0000
Obežný majetok 20 63815 8311 5445 4825 000
Obrat aktív 1,763,640,00000,23710,0000
Obrat neobežného majetku 3,096,960,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 4,097,620,00000,23710,0000
Odpisy 14 6120,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 3060,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 3060,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 259,00122,0070,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 18734 5322 4000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 30 356-15 098-4 348482,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,39652,42-3,830,08790,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,3703-0,4263-0,95600,08790,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,3703-0,4263-0,95600,08790,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,44762,27-2,990,08790,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,12110,23880,27570,97011,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,230,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 14 8240,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,490,20100,64070,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 18,870,89790,2612-17,24-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,17271,190,68000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,2088-6,322,130,00000,0000
Pridaná hodnota 17 973-9 095-3 322482,000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,3280-0,4553-1,230,08790,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,39652,42-3,830,08790,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,70120,20100,40540,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,2540-2,81-0,72550,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,2540-2,81-0,72550,00000,0000
Služby 37 225100 515383,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 47 99933 1643 5445 4825 000
Spotreba materiálu… 29 26529 2472 939818,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 84 463120 6670,00001 3000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 84 463120 6670,00001 3000,0000
Účtovný cash flow -2 1046 941-4 341318,005 000
Vlastné imanie 39 708-6 2321 1345 4825 000
Všetky záväzky 8 29139 3962 4100,00000,0000
Výsledok hospodárenia 18 032-14 016-3 322482,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 032-14 016-3 322482,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 744-15 098-4 348482,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -15 098-4 348482,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 773-14 138-3 388482,000,0000
Záväzky 8 29139 3962 4100,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 6 18734 5322 4000,00000,0000
Zisk pred zdanením 17 773-14 138-3 388482,000,0000
Zmena EBIT -1,264,17-7,030,00000,0000