BS Consulting SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 41720 79321 14023 28629 438
Bežná likvidita III. stupeň 6,172,302,521,221,37
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,07-0,9274-0,7041-2,04-1,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,541,351,430,92810,4313
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,19330,68930,55372,883,44
Celkové tržby 52 63937 71366 14433 58241 826
Celkový dlh 2 0118 4847 53417 28522 808
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 145-11 415-9 580-12 262-6 975
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 14511 4159 58012 2626 975
Čistý cash flow 11 14511 4159 58012 2626 975
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 904-1 2758 9971 1624 117
Čistý zisk -1 904-1 2967 605-629,001 968
Čistý zisk v minulom roku -1 2967 605-629,001 968-569,00
Cudzie zdroje -10 406-12 309-13 606-6 001-6 630
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,8264,8641,7545,04133,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,1356,7435,1244,97133,10
Doba obratu aktív 86,10209,77120,37275,08256,89
Doba obratu pohľadávok 8,8264,8641,7545,04133,10
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,9585,5938,19156,07141,14
EBIT v minulom roku -1 2758 9971 1624 1171 364
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 904-1 2758 9971 1624 117
EBITDA -552,001 87712 1311 3527 225
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -552,001 87712 1311 3527 225
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,11212,900,3279
Finančná páka 1,191,691,553,884,44
Finančné účty 11 14511 4159 58012 2626 975
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8380-0,5920-0,6436-0,2577-0,2252
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83800,59200,64360,25770,2252
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -661,001 71311 9811 1627 101
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,16200,40800,31730,56740,5494
Krátkodobé pohľadávky 1 2726 4297 3333 81315 252
Krátkodobé záväzky 2 0118 4846 70713 21216 173
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 0058 4843 2694 602956,00
Krytie dlhovej služby 0,000089,3828,081,636,08
Nákladové úroky 0,000021,00432,00831,001 189
Nákladové úroky v minulom roku 21,00432,00831,001 189973,00
Náklady na predaný tovar 51 86334 56853 04631 48933 898
Neobežný majetok 0,00001 2434 2277 2117 211
Obežný majetok 12 41719 55016 91316 07522 227
Obrat aktív 4,241,743,031,331,42
Obrat neobežného majetku 0,000029,1115,174,285,80
Obrat obežného majetku 4,241,853,791,921,88
Odpisy 1 2432 9842 9840,00002 984
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 2432 9842 9840,00002 984
Ostatné náklady na finančnú činnosť 109,00164,00150,00190,00124,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -661,001 68810 589-629,004 952
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1830-0,10530,5589-0,10480,2968
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1830-0,10360,62340,11530,3104
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,89760,54900,45320,52660,2369
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,62190,54023,710,00002,66
Pohľadávky z obchodného styku 1 1725 6246 1683 80715 252
Pohotová likvidita II. stupeň 6,172,102,521,221,37
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9337-1,08-1,42-0,4894-0,9505
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000543,5722,1814,765,87
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,16200,40800,35640,74230,7748
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,19330,68930,55372,883,44
Pridaná hodnota 773,001 61211 058-591,007 928
Primárna platobná neschopnosť 0,85751,510,53001,210,0627
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1830-0,10530,5589-0,10480,2968
Rýchla likvidita I. stupeň 5,541,351,430,92810,4313
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,644,520,621112,783,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,644,520,621112,783,16
Služby 12 6846 9107 5496 3995 921
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 41720 79321 14023 28629 438
Spotreba materiálu… 39 17927 65845 49725 09027 977
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 52 63636 18064 10430 89841 826
Tržby z predaja tovaru 22 80312 6218 691717,00471,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 29 83323 55955 41330 18141 355
Účtovný cash flow 11 14511 4159 58012 2626 975
Úrokové krytie 0,0000-60,7120,831,403,46
Vlastné imanie 10 40612 30913 6066 0016 630
Všetky záväzky 2 0118 4847 53417 28522 808
Výsledok hospodárenia -1 795-1 1079 1471 3524 241
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 795-1 1079 1471 3524 241
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 904-1 2967 605-629,001 968
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 2967 605-629,001 968-569,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 904-1 2968 565331,002 928
Zásoby 0,00001 7060,00000,00000,0000
Záväzky 2 0118 4847 53417 28522 808
Záväzky z obchodného styku 1 0058 4843 2694 602956,00
Zisk pred zdanením -1 904-1 2968 565331,002 928
Zmena EBIT 1,49-0,14177,740,28223,02