Mariladent s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 131 131112 55781 44865 29066 692
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,00002 631
Bežná likvidita III. stupeň 34,989,036,352,590,9695
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,00002 631
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8832-0,8767-0,6427-0,5328-0,5217
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 31,417,714,571,660,5373
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03390,12680,15210,50151,61
Celkové tržby 127 534124 444109 021105 21994 692
Celkový dlh 4 29512 66710 75321 80841 163
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -112 018-87 578-45 436-23 168-10 688
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 112 01887 57845 43623 16813 319
Čistý cash flow 112 01887 57845 43623 16813 319
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 45 77345 01227 53923 57923 514
Čistý zisk 36 94735 33227 21317 95318 244
Čistý zisk v minulom roku 35 33227 21317 95318 2443 645
Cudzie zdroje -126 836-99 890-70 695-43 482-25 529
Daň z príjmov 9 8959 4920,00005 1695 172
Daň z príjmov v minulom roku 9 4920,00005 1695 1721 053
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 8959 4920,00005 1695 172
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,7544,2459,2244,7751,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,7544,2441,9244,7551,12
Doba obratu aktív 379,17330,13272,69226,49257,07
Doba obratu pohľadávok 36,7544,2459,2244,7751,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10,3133,3433,3148,4095,54
EBIT v minulom roku 45 01227 53923 57923 5144 698
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 45 77345 01227 53923 57923 514
EBITDA 50 88655 63440 83937 38433 855
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 50 88655 63440 83937 38433 855
Finančná páka 1,031,131,151,502,61
Finančné účty 112 01887 57845 43623 16813 319
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9672-0,8875-0,8680-0,6660-0,3828
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96720,88750,86800,66600,3828
Hrubá marža 0,59140,64670,59630,60920,5979
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 49 26553 44038 43334 47331 498
Krátkodobé pohľadávky 12 71015 08417 68912 90513 262
Krátkodobé záväzky 3 56611 3669 94813 95224 787
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 0371 596-23,00544,00281,00
Krytie dlhovej služby -47,60295,93125,2781,80345,46
Nákladové úroky -1 069188,00326,00457,0098,00
Nákladové úroky v minulom roku 188,00326,00457,0098,000,0000
Náklady na predaný tovar 50 80843 96944 01641 11538 077
Neobežný majetok 6 4039 89518 32329 21740 111
Obežný majetok 124 728102 66263 12536 07326 581
Obrat aktív 0,96261,111,341,611,42
Obrat neobežného majetku 19,7112,585,953,602,36
Obrat obežného majetku 1,011,211,732,923,56
Odpisy 3 4928 42810 89410 8947 984
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 4928 42810 89410 8947 984
Osobné náklady 25 71924 72323 95526 51322 497
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6212 1942 4062 9112 357
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 40 43943 76038 10728 84726 228
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,29130,35370,38490,41290,6479
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,35880,44480,38520,45930,5611
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,85420,77810,55790,35480,1997
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,87830,70380,41680,22020,1407
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,933,262,712,422,52
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,582,431,871,711,86
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,88740,70380,41680,22020,1407
Pohľadávky z obchodného styku 12 71015 08412 52012 90113 262
Pohotová likvidita II. stupeň 34,989,036,352,590,9695
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,13-1,14-1,56-1,88-1,92
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -104,79465,84139,3750,70135,91
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,03280,11250,13200,33400,6172
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03390,12680,15210,50151,61
Pridaná hodnota 75 42480 47565 00564 10456 615
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,29130,35370,38490,41290,7146
Rýchla likvidita I. stupeň 31,417,714,571,660,4858
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,08440,22770,26330,58341,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,08440,22770,26330,58341,22
Služby 13 49513 03712 10011 14012 246
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 131 131112 55781 44865 29066 692
Spotreba materiálu… 37 31330 93231 91629 97525 831
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00002 631
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 126 232124 444109 021105 21994 692
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000057 7100,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 126 232124 44451 311105 21994 692
Účtovný cash flow 112 01887 57845 43623 16813 319
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00002 631
Úrokové krytie -42,82239,4384,4851,60239,94
Vlastné imanie 126 83699 89070 69543 48225 529
Všetky záväzky 4 29512 66710 75321 80841 163
Výsledok hospodárenia 47 39447 20629 94526 49025 871
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 47 39447 20629 94526 49025 871
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 36 94735 33227 21317 95318 244
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 35 33227 21317 95318 2443 645
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 46 84244 82427 21323 12223 416
Záväzky 4 29512 66710 75321 80841 163
Záväzky z obchodného styku 1 0371 596-23,00544,00281,00
Zisk pred zdanením 46 84244 82427 21323 12223 416
Zmena EBIT 1,021,631,171,005,01