BENU SK 19, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 362 425263 908209 143201 655151 476
Bežná likvidita III. stupeň 2,091,701,671,561,20
Časové rozlíšenie aktív 2 5892 5652 557150,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,90901,661,351,523,05
Celkové tržby 788 907714 89962 753652 589605 219
Celkový dlh 172 575164 713120 236121 689114 036
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 694-11 132-10 250-32 243-10 370
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 69411 13210 25032 24310 370
Čistý cash flow -8 438882,00-21 99321 873-3 994
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 91 02565 1689 02045 1251 475
Čistý zisk 90 79962 2888 94142 5251 495
Čistý zisk v minulom roku 62 2888 94142 5251 495-417,00
Cudzie zdroje -189 850-99 195-88 907-79 966-37 440
Daň z príjmov 228,002 88079,002 600-20,00
Daň z príjmov v minulom roku 2 88079,002 600-20,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 228,002 88079,002 600-20,00
Dlhodobé pohľadávky 7 0207 0337 0397 0296 451
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 131,2093,48733,2056,5049,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,9410,9158,598,4910,62
Doba obratu aktív 167,71134,761 216112,7991,38
Doba obratu pohľadávok 134,4597,07774,1560,4353,31
Doba obratu zásob 40,4740,19493,1842,7736,48
Doba splácania záväzkov 112,18109,801 03895,7096,56
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,0875,46677,9866,7967,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 107,82106,30930,7381,8182,42
EBIT v minulom roku 65 1689 02045 1251 475545,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 91 02565 1689 02045 1251 475
EBITDA 98 32276 25110 10162 73039 883
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 98 32276 25110 10162 73039 883
Finančná páka 1,912,662,352,524,05
Finančné účty 2 69411 13210 25032 24310 370
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5238-0,3759-0,4251-0,3965-0,2472
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52380,37590,42510,39650,2472
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 95 43173 5349 89360 57337 988
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45960,56000,55730,59210,7437
Krátkodobé pohľadávky 283 527183 060126 057101 00581 907
Krátkodobé záväzky 166 569147 785116 563119 402112 647
Krytie dlhovej služby -49 1610,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky -2,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00002,00
Náklady na predaný tovar 583 333531 63244 159497 026491 508
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 541 965491 26740 994455 404425 797
Neobežný majetok 6 5116 0317 8507 86110 192
Obežný majetok 353 325255 312198 736193 644141 284
Obrat aktív 2,182,710,30003,243,99
Obrat neobežného majetku 121,15118,527,9983,0159,36
Obrat obežného majetku 2,232,800,31583,374,28
Obrat zásob 9,029,080,74018,5310,01
Odpisy 4 4067 708782,0014 99230 614
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 2033 854391,007 49615 307
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 2033 854391,007 49615 307
Osobné náklady 108 597110 0948 86999 53587 193
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8912 717208,002 1571 895
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 1824 6514 9874 3175 472
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 95 20569 9969 72357 51732 109
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,47830,62790,10060,53180,0399
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,46480,56120,09740,54860,0380
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53060,60110,47700,63990,7681
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,881,662,101,561,30
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,811,551,931,360,9636
Pohľadávky z obchodného styku 14 99821 35910 07415 17917 609
Pohotová likvidita II. stupeň 1,731,331,191,120,8192
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 22,50-112,474,04-3,669,37
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4 2190,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47620,62410,57490,60350,7528
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,90901,661,351,523,05
Pridaná hodnota 204 653183 16218 594155 537113 513
Primárna platobná neschopnosť 10,676,7010,386,725,46
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,47830,62790,10060,53180,0399
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,762,1611,901,942,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,762,1611,901,942,86
Služby 39 31438 2022 91839 01362 682
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 362 425263 908209 143201 655151 476
Spotreba materiálu… 2 0542 163247,002 6093 029
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 788 776714 79462 753652 563605 021
Tržby z predaja tovaru 787 891713 30262 632651 059603 406
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 885,001 492121,001 5041 615
Účtovný cash flow -8 438882,00-21 99321 873-3 994
Úrokové krytie -45 5130,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 189 85099 19588 90779 96637 440
Všetky záväzky 172 575164 713120 236121 689114 036
Výsledok hospodárenia 93 91668 5439 31947 7389 269
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 93 91668 5439 31947 7389 269
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 90 79962 2888 94142 5251 495
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 62 2888 94142 5251 495-417,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 91 02765 8269 11145 5817 376
Zásoby 60 08454 08755 39053 36742 556
Záväzky 172 575164 713120 236121 689114 036
Záväzky z obchodného styku 160 098143 072104 533102 07496 150
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 151 916138 42199 54697 75790 678
Zisk pred zdanením 91 02765 8269 11145 5817 376
Zmena EBIT 1,407,220,199930,592,71