miestor s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Aktíva 114 82149 31641 95915 081
Bankové úvery 12 7390,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,031,651,814,59
Bežné bankové úvery 12 7390,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,47-1,12-1,05-1,28
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,35100,73150,85704,59
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,851,531,230,2787
Celkové tržby 271 988142 830105 84943 794
Celkový dlh 95 20829 83323 1213 287
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 189-21 815-19 814-15 081
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 92821 81519 81415 081
Čistý cash flow 28 92821 81519 81415 081
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 371,001 4089 8045 138
Čistý zisk 129,00645,007 0443 911
Čistý zisk v minulom roku 645,007 0443 9112 884
Cudzie zdroje -19 613-19 483-18 838-11 794
Daň z príjmov 242,00763,002 7601 227
Daň z príjmov v minulom roku 763,002 7601 227813,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 242,00763,002 7601 227
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 92,0870,2876,360,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 91,2869,6474,990,0000
Doba obratu aktív 154,09126,03144,69125,69
Doba obratu pohľadávok 92,0870,2876,360,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 110,6076,2179,7327,40
EBIT v minulom roku 1 4089 8045 1383 697
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 371,001 4089 8045 138
EBITDA 3 2431 4109 8095 138
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 2431 4109 8095 138
Efektívna daňová sadzba 0,65230,54190,28150,2388
Finančná páka 5,852,532,231,28
Finančné účty 28 92821 81519 81415 081
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1708-0,3951-0,4490-0,7820
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,17080,39510,44900,7820
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 8401 4089 8045 138
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,71780,60470,55100,2180
Krátkodobé pohľadávky 68 61227 50122 1450,0000
Krátkodobé záväzky 82 41429 82223 1213 287
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 71 02918 24019 7291 000,00
Náklady na predaný tovar 243 347134 11784 45731 846
Neobežný majetok 17 2810,00000,00000,0000
Obežný majetok 97 54049 31641 95915 081
Obrat aktív 2,372,902,522,90
Obrat neobežného majetku 15,740,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,792,902,522,90
Odpisy 2 4690,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 4690,00000,00000,0000
Osobné náklady 25 3547 06811 4986 777
Ostatné náklady na finančnú činnosť 403,002,005,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 598645,007 0443 911
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,01140,07220,52040,4356
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,25190,44240,47221,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88520,81120,53750,5672
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,231,861,76
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,031,231,861,76
Pohľadávky z obchodného styku 68 01727 25121 7480,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,031,651,814,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6780-0,8931-0,9507-0,7820
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,82920,60490,55100,2180
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,851,531,230,2787
Pridaná hodnota 28 6418 71321 39211 948
Primárna platobná neschopnosť 1,040,66930,90720,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,30400,73150,85704,59
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 29,3621,162,360,6397
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 29,3621,162,360,6397
Služby 222 232112 96976 63722 310
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 114 82149 31641 95915 081
Spotreba materiálu… 21 11521 1487 8209 536
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 12 7390,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 271 988142 830105 84943 794
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 271 988142 830105 84943 794
Účtovný cash flow 28 92821 81519 81415 081
Úročený dlh 12 7390,00000,00000,0000
Vlastné imanie 19 61319 48318 83811 794
Všetky záväzky 95 20829 83323 1213 287
Výsledok hospodárenia 774,001 4109 8095 138
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 774,001 4109 8095 138
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 129,00645,007 0443 911
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 645,007 0443 9112 884
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 371,001 4089 8045 138
Záväzky 95 20829 83323 1213 287
Záväzky z obchodného styku 71 02918 24019 7291 000,00
Zisk pred zdanením 371,001 4089 8045 138
Zmena EBIT 0,26350,14361,911,39