Country Pub TT s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 53 74869 22192 18664 97264 129
Bankové úvery 17 65723 55227 8870,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,25280,29130,36780,71060,6224
Bežné bankové úvery 17 65723 55227 8870,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,17000,13010,6323-1,77-0,1599
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,50-1,85-3,227,504,36
Celkové tržby 358 174321 868350 050266 925269 960
Celkový dlh 160 653150 478133 67257 32552 155
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -517,0012 9831 655-13 515-1 915
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 17410 56926 23213 5151 915
Čistý cash flow 18 17410 56926 23213 5151 915
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -23 582-36 616-45 605-103 367-66 275
Čistý zisk -25 648-39 772-49 133-104 327-67 235
Čistý zisk v minulom roku -39 772-49 133-104 327-67 235-55 888
Cudzie zdroje 106 90581 25741 486-7 647-11 974
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,8229,0315,4624,4137,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,9828,1513,1420,4835,31
Doba obratu aktív 54,9680,52101,2492,15106,06
Doba obratu pohľadávok 14,8229,0315,4624,4137,32
Doba obratu zásob 43,3745,8745,0844,9238,26
Doba splácania záväzkov 868,68757,20591,36318,50269,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 142,16144,51113,1976,5084,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 38,3885,4153,6351,9969,24
EBIT v minulom roku -36 616-45 605-103 367-66 275-54 928
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -23 582-36 616-45 605-103 367-66 275
EBITDA -10 277-17 413-28 895-94 990-62 871
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 277-17 413-28 895-94 990-62 871
Finančná páka -0,5028-0,8519-2,228,505,36
Finančné účty 18 17410 56926 23213 5151 915
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,991,170,4500-0,1177-0,1867
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,99-1,17-0,45000,11770,1867
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -11 558-18 432-25 712-87 675-50 918
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,591,791,120,83020,7947
Krátkodobé pohľadávky 14 49124 96014 07817 20822 564
Krátkodobé záväzky 139 032124 241103 07053 93750 961
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 14314 0149 3488 80413 097
Krytie dlhovej služby -4,97-5,52-11,250,00000,0000
Nákladové úroky 2 0663 1562 5680,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 1562 5680,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 253 045242 295278 592272 733254 251
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 58 41859 88963 61761 81269 040
Neobežný majetok 14 14126 16544 01926 64232 413
Obežný majetok 39 60743 05648 16738 33031 716
Obrat aktív 6,644,533,613,963,44
Obrat neobežného majetku 25,2411,997,559,666,81
Obrat obežného majetku 9,017,296,906,716,96
Obrat zásob 8,427,968,108,139,54
Odpisy 12 02417 85417 48211 5839 018
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 02417 85417 48211 5839 018
Osobné náklady 105 48189 43990 91477 53662 872
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2811 6791 639903,00803,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -13 624-21 918-31 651-92 744-58 217
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,28740,68923,61-13,64-5,62
Podiel EBIT k aktívam -0,4388-0,5290-0,4947-1,59-1,03
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,4388-0,5290-0,4947-1,59-1,03
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,27650,66554,19-9,37-5,03
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,011,251,69-5,04-1,87
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,781,190,8452-0,2490-0,4861
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,98540,79950,5914-0,1985-0,5338
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88450,66640,4961-0,1727-0,4669
Pohľadávky z obchodného styku 13 67324 19711 96614 44221 348
Pohotová likvidita II. stupeň 0,20850,24040,30780,56960,4803
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,887,691,58-0,5658-6,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8,803,3510,210,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,992,171,450,88230,8133
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,50-1,85-3,227,504,36
Pridaná hodnota 103 93671 50453 770-15 394-33 562
Primárna platobná neschopnosť 0,44930,57920,78120,60960,6135
Rentabilita aktív, ROA -0,4772-0,5746-0,5330-1,61-1,05
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,23990,48951,18-13,64-5,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -15,63-8,64-4,63-0,6035-0,8296
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -15,63-8,64-4,63-0,6035-0,8296
Služby 26 76231 85352 05938 42128 593
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 53 74869 22192 18664 97264 129
Spotreba materiálu… 167 865150 553162 916172 500156 618
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 17 65723 55227 8870,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 356 981314 129334 773261 448227 067
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000330,002 4114 1096 378
Tržby z predaja tovaru 294 760250 808263 960222 496189 282
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 62 22162 99168 40234 84331 407
Účtovný cash flow 18 17410 56926 23213 5151 915
Úročený dlh 17 65723 55227 8870,00000,0000
Úrokové krytie -11,41-11,60-17,760,00000,0000
Vlastné imanie -106 905-81 257-41 4867 64711 974
Všetky záväzky 160 653150 478133 67257 32552 155
Výsledok hospodárenia -22 301-34 937-43 966-102 464-65 511
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -22 301-34 937-43 966-102 464-65 511
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -25 648-39 772-49 133-104 327-67 235
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -39 772-49 133-104 327-67 235-55 888
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -25 648-39 772-48 173-103 367-66 275
Zásoby 6 9427 5277 8577 6077 237
Záväzky 160 653150 478133 67257 32552 155
Záväzky z obchodného styku 6 14314 0149 3488 80413 097
Zisk pred zdanením -25 648-39 772-48 173-103 367-66 275
Zmena EBIT 0,64400,80290,44121,561,21