E-Libellum s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 13 26113 34210 8508 8315 072
Bežná likvidita III. stupeň -19,014,184,84-0,111347,85
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0302-0,0972-0,0438-0,0320-0,8800
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,86640,69820,48820,387241,23
Celkové tržby 21 88220 28320 40218 6530,0000
Celkový dlh -479,001 630893,00674,00106,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -415,00-1 138-436,00-261,00-4 370
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 415,001 138436,00261,004 370
Čistý cash flow 415,001 138436,00261,004 370
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 5702 2362 3072 105-34,00
Čistý zisk 2 0301 7561 8001 625-34,00
Čistý zisk v minulom roku 1 7541 8001 6251 5670,0000
Cudzie zdroje -13 741-11 712-9 957-8 157-4 966
Daň z príjmov 540,00480,00507,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00507,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 540,00480,00507,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 144,95102,0973,48-6,57111,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,6461,9231,2426,10111,79
Doba obratu aktív 221,20240,09205,33172,80807,71
Doba obratu pohľadávok 144,95102,0973,48-6,57111,79
Doba splácania záväzkov 0,00000,00005 0930,000016,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -7,9929,3316,9013,1916,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00001 6430,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 2342 3072 1052 0470,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 5702 2362 3072 105-34,00
EBITDA 4 9442 2364 9602 979-34,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 9442 2364 9602 979-34,00
Finančná páka 0,96511,141,091,081,02
Finančné účty 415,001 138436,00261,004 370
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,04-0,8778-0,9177-0,9237-0,9791
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,040,87780,91770,92370,9791
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 9442 2364 6822 699-34,00
Krátkodobé pohľadávky 8 6905 6733 883-336,00702,00
Krátkodobé záväzky -479,001 630893,00674,00106,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -1 312448,00288,0096,000,0000
Náklady na predaný tovar 16 39017 85514 78215 0242 340
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000064,000,00000,0000
Neobežný majetok 4 1566 5316 5318 9060,0000
Obežný majetok 9 1056 8114 319-75,005 072
Obrat aktív 1,651,521,782,110,4519
Obrat neobežného majetku 5,273,112,952,090,0000
Obrat obežného majetku 2,402,984,47-248,710,4519
Odpisy 2 3750,00002 375594,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 3750,00002 375594,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,0000278,00280,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 4051 7564 1752 219-34,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,03130,08530,04020,02960,8616
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000070,390,0000-0,0205
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,310,00001,906,110,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,01900,05610,02260,01401,91
Pohľadávky z obchodného styku 1 4173 4411 6511 334702,00
Pohotová likvidita II. stupeň -19,014,184,84-0,111347,85
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -33,11-10,29-22,84-31,25-1,14
Pridaná hodnota 5 4922 4284 5053 629-48,00
Primárna platobná neschopnosť -0,92590,13020,17440,07200,0000
Rýchla likvidita I. stupeň -0,86640,69820,48820,387241,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,09690,72900,18000,2263-3,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,09690,72900,18000,2263-3,12
Služby 7 2907 32010 68110 856565,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 26113 34210 8508 8315 072
Spotreba materiálu… 9 10010 5354 0374 1681 775
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 21 88220 28319 28718 6532 292
Tržby z predaja tovaru 50,00335,0044,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 83219 94819 24318 6532 292
Účtovný cash flow 415,001 138436,00261,004 370
Vlastné imanie 13 74111 7129 9578 1574 966
Všetky záväzky -479,001 630893,00674,00106,00
Výsledok hospodárenia 2 5692 2362 5852 385-34,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 5692 2362 5852 385-34,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 0301 7561 8001 625-34,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 7541 8001 6251 5670,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 5692 2362 3072 105-34,00
Záväzky -479,001 630893,00674,00106,00
Záväzky z obchodného styku -1 312448,00288,0096,000,0000
Zisk pred zdanením 2 5692 2362 3072 105-34,00
Zmena EBIT 1,150,96921,101,030,0000