EV&A s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 10 72714 04010 3177 0896 895
Bežná likvidita III. stupeň 1,551,501,7211,162,02
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,18-0,8882-1,92-0,7068-1,87
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,64970,44481,397,181,90
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,812,001,390,09840,9836
Celkové tržby 13 21116 2097 2388 2782 285
Celkový dlh 6 9099 3555 994635,003 419
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 489-4 161-8 310-4 562-6 483
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 4894 1618 3104 5626 483
Čistý cash flow 4 4894 1618 3104 5626 483
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -867,00362,00-1 1713 457622,00
Čistý zisk -867,00362,00-2 1312 977142,00
Čistý zisk v minulom roku 361,00-2 1312 977142,00-1 379
Cudzie zdroje -3 818-4 685-4 323-6 454-3 476
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,38171,828,5253,0965,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,85169,070,000046,6142,49
Doba obratu aktív 296,37316,16520,27312,571 101
Doba obratu pohľadávok 27,38171,828,5253,0965,81
Doba obratu zásob 189,5165,38103,87127,450,0000
Doba splácania záväzkov 249,53271,97338,7261,17876,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 190,89210,66302,2728,00546,14
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 227,97215,02369,2414,93375,25
EBIT v minulom roku 361,00-1 1713 457622,00-899,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -867,00362,00-1 1713 457622,00
EBITDA -730,00446,00-1 0723 541706,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -730,00446,00-1 0723 541706,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,81980,13880,7717
Finančná páka 2,813,002,391,101,98
Finančné účty 4 4894 1618 3104 5626 483
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3559-0,3337-0,4190-0,9104-0,5041
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,35590,33370,41900,91040,5041
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -867,00362,00-1 1713 457622,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64410,66630,58100,08960,4959
Krátkodobé pohľadávky 991,007 630169,001 204412,00
Krátkodobé záväzky 6 9099 3555 994635,003 419
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 3127 3966 534155,001 464
Náklady na predaný tovar 13 46115 7308 3104 7371 579
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 10612 5556 4593 7891 424
Obežný majetok 10 72714 04010 3177 0896 895
Obrat aktív 1,231,150,70161,170,3314
Obrat obežného majetku 1,231,150,70161,170,3314
Obrat zásob 1,935,583,512,860,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 137,0084,0099,0084,0084,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -867,00362,00-2 1312 977142,00
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,22710,0773-0,27090,53560,1789
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,41850,29640,80550,64350,9402
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,33980,25671,150,55112,84
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,02470,0382-0,16600,93450,4958
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,33980,25671,150,55112,84
Pohľadávky z obchodného styku 827,007 5080,00001 057266,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,79321,261,419,082,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8505-1,13-0,5202-1,41-0,5362
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64410,66630,58100,08960,4959
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,812,001,390,09840,9836
Pridaná hodnota -250,00479,00-1 0723 541706,00
Primárna platobná neschopnosť 7,630,98510,00000,14665,50
Rýchla likvidita I. stupeň 0,64970,44481,397,181,90
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,4620,98-5,590,17934,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,4620,98-5,590,17934,84
Služby 2 1742 9131 356245,00155,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 72714 04010 3177 0896 895
Spotreba materiálu… 1 181262,00495,00703,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 21116 2097 2388 2782 285
Tržby z predaja tovaru 12 88816 2097 2384 2782 210
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 323,000,00000,00004 00075,00
Účtovný cash flow 4 4894 1618 3104 5626 483
Vlastné imanie 3 8184 6854 3236 4543 476
Všetky záväzky 6 9099 3555 994635,003 419
Výsledok hospodárenia -730,00446,00-1 0723 541706,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -730,00446,00-1 0723 541706,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -867,00362,00-2 1312 977142,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 361,00-2 1312 977142,00-1 379
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -867,00362,00-1 1713 457622,00
Zásoby 5 2472 2491 8381 3230,0000
Záväzky 6 9099 3555 994635,003 419
Záväzky z obchodného styku 6 3127 3966 534155,001 464
Zisk pred zdanením -867,00362,00-1 1713 457622,00
Zmena EBIT -2,40-0,3091-0,33875,56-0,6919