ECOKAT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 13 83727 31114 5999 3038 738
Bankové úvery 969,002 6374 3050,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,691,743,866,292,40
Bežné bankové úvery 969,001 6681 6680,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00003 500
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,59-1,53-0,97751,59-0,0231
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -12,421,163,79-8,390,0325
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,21331,560,78410,18920,7123
Celkové tržby 31 98062 74023 95042 8200,0000
Celkový dlh 2 43316 6416 4161 4803 635
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 155-21 674-3 694-9 303-118,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 12424 3117 9999 303118,00
Čistý cash flow -18 18716 3127 999-12 414118,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 1663 8951 061941,00103,00
Čistý zisk 734,002 487360,00461,00103,00
Čistý zisk v minulom roku 2 487360,00461,002 2590,0000
Cudzie zdroje -11 404-10 670-8 183-7 823-5 103
Daň z príjmov 195,00960,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00480,00480,00637,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 195,00960,00480,00480,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,0000969,002 6370,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,0000969,002 6370,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 88,0317,45100,580,0000365,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 85,6017,45100,580,0000365,00
Doba obratu aktív 157,93158,89222,4979,30622,92
Doba obratu pohľadávok 88,0317,45100,580,0000365,00
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000266,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 16,7181,4732,1712,62259,14
EBIT v minulom roku 3 8951 061941,002 8960,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 1663 8951 061941,00103,00
EBITDA 1 4094 1061 3291 035134,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 4094 1061 3291 035134,00
Efektívna daňová sadzba 0,20990,27850,57140,51010,0000
Finančná páka 1,212,561,781,191,71
Finančné účty 6 12424 3117 9999 303118,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8242-0,3907-0,5605-0,8409-0,5840
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82420,39070,56050,84090,5840
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 1663 8951 061941,00134,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,10580,51280,14460,15910,4160
Krátkodobé pohľadávky 7 7133 0006 6000,00005 120
Krátkodobé záväzky 1 46414 0042 1111 4803 635
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 6310,00000,0000
Krytie dlhovej služby 5,959,176,010,00000,0000
Nákladové úroky 237,00448,00221,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 448,00221,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 30 49258 62122 61941 7174 981
Obežný majetok 13 83727 31114 5999 3035 238
Obrat aktív 2,312,301,644,600,5859
Obrat obežného majetku 2,312,301,644,600,9775
Ostatné náklady na finančnú činnosť 243,00211,00268,0094,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 26912 9420,00001 000,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 734,002 487360,00461,00103,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,44260,89020,54791,00000,0135
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,56870,26000,3340-0,28990,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,56870,26000,3340-0,28990,0230
Pohľadávky z obchodného styku 7 5003 0006 6000,00005 120
Pohotová likvidita II. stupeň 5,691,743,866,292,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,6270-0,6541-1,020,6302-43,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -76,7436,4136,190,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,17580,60930,43950,15910,4160
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,21331,560,78410,18920,7123
Pridaná hodnota 1 4884 1191 3311 103139,00
Primárna platobná neschopnosť 0,16924,310,24710,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,521,552,126,290,0325
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,734,054,831,4327,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,734,054,831,4327,13
Služby 28 91357 24822 39741 7014 921
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 83727 31114 5999 3038 738
Spotreba materiálu… 1 5791 373222,0016,0060,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 969,002 6374 3050,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 31 98062 74023 95042 8205 120
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 31 98062 74023 95042 8205 120
Účtovný cash flow -18 18716 3127 999-12 414118,00
Úročený dlh 969,002 6374 3050,00000,0000
Úrokové krytie 4,928,694,800,00000,0000
Vlastné imanie 11 40410 6708 1837 8235 103
Všetky záväzky 2 43316 6416 4161 4803 635
Výsledok hospodárenia 1 4094 1061 3291 035134,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 4094 1061 3291 035134,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 734,002 487360,00461,00103,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 487360,00461,002 2590,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 929,003 447840,00941,00134,00
Záväzky 2 43316 6416 4161 4803 635
Záväzky z obchodného styku 1 26912 9421 6311 000,000,0000
Zisk pred zdanením 929,003 447840,00941,00134,00
Zmena EBIT 0,29943,671,130,32490,0000