Avantgarde services s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 431 706602 9157 7808 6176 627
Bežná likvidita III. stupeň 0,16020,663416,2110,789,59
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7119-0,1327-1,07-1,03-0,6990
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,680,079916,2110,046,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,901,720,06580,10220,1164
Celkové tržby 391 000443 0160,000026 32230 976
Celkový dlh 1 189 217381 267480,00799,00691,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 969 731-16 211-7 780-8 024-4 149
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 172 62829 4117 7808 0244 149
Čistý cash flow 172 62829 4117 7808 0244 149
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -78 23337 055-38,002 361590,00
Čistý zisk -92 65929 348-518,001 881110,00
Čistý zisk v minulom roku 29 348-518,001 881110,00818,00
Cudzie zdroje -242 489-221 648-7 300-7 818-5 936
Daň z príjmov 9 6437 707480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 7 707480,00480,00480,00481,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 6437 707480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -28,7755,760,00007,7028,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -66,1955,760,00000,48530,0000
Doba obratu aktív 1 865560,430,0000119,4978,09
Doba obratu pohľadávok -28,7755,760,00007,7028,75
Doba obratu zásob 510,360,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 597,870,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,05342,130,000011,088,14
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 560,760,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 37 055-38,002 361590,001 299
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -78 23337 055-38,002 361590,00
EBITDA 133 13698 818-38,002 436665,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 133 13698 818-38,002 436665,00
Efektívna daňová sadzba -0,11620,2080-12,630,20330,8136
Finančná páka 5,902,721,071,101,12
Finančné účty 172 62829 4117 7808 0244 149
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1694-0,3676-0,9383-0,9073-0,8957
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,16940,36760,93830,90730,8957
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 339 010196 861-38,002 361590,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,03270,61050,06170,09270,1043
Krátkodobé finančné výpomoci 1 142 35913 2000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky -22 08059 9820,0000555,002 440
Krátkodobé záväzky 46 858368 067480,00799,00691,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 43 950345 1360,0000166,0058,00
Krytie dlhovej služby 27,840,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 4 7830,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 127 516269 24338,0023 27430 157
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 28 6070,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 1 241 158349 9700,00000,00000,0000
Obežný majetok 190 548252 9457 7808 6176 627
Obrat aktív 0,19570,65130,00003,054,67
Obrat neobežného majetku 0,22571,120,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,471,550,00003,054,67
Obrat zásob 0,71520,00000,00000,00000,0000
Odpisy 226 26460 3750,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 226 26460 3750,00000,00000,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,0000210,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 126,00157,000,000075,0075,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 133 60589 723-518,001 881110,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,12060,04881,00000,93120,6261
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,340,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,000014,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,67462,040,000014,510,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,61620,07490,00000,30480,1339
Pohľadávky z obchodného styku -50 80659 9820,000035,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,12660,234516,2110,749,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,40-7,54-0,9383-0,9743-1,43
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 36,090,00000,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,79790,02190,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83060,63240,06170,09270,1043
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,901,720,06580,10220,1164
Pridaná hodnota 152 637123 427-38,003 048819,00
Primárna platobná neschopnosť -0,86515,750,00004,740,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,14520,077116,2110,046,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,933,86-12,630,32801,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,933,86-12,630,32801,04
Služby 92 031267 0640,000018 42723 557
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 431 706602 9157 7808 6176 627
Spotreba materiálu… 6 8782 17938,004 8476 600
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 142 35913 2000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 383 153441 7700,000026 32230 976
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 103 00049 1000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 280 153392 6700,000026 32230 976
Účtovný cash flow 172 62829 4117 7808 0244 149
Úročený dlh 1 142 35913 2000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -16,360,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 242 489221 6487 3007 8185 936
Všetky záväzky 1 189 217381 267480,00799,00691,00
Výsledok hospodárenia -78 10737 212-38,002 436665,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -78 10737 212-38,002 436665,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -92 65929 348-518,001 881110,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 348-518,001 881110,00818,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -83 01637 055-38,002 361590,00
Zásoby 40 000163 5520,000038,0038,00
Záväzky 1 189 217381 267480,00799,00691,00
Záväzky z obchodného styku 43 950345 1360,0000166,0058,00
Zisk pred zdanením -83 01637 055-38,002 361590,00
Zmena EBIT -2,11-975,13-0,01614,000,4542
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 87 97950 3310,00000,00000,0000