PORFIX Sand s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 324 066280 547154 29674 3015 991
Bežná likvidita III. stupeň 3,313,621,591,100,0000
Časové rozlíšenie aktív 53,0014,0014,0014,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1004-0,22160,20700,5788-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,57231,63-0,0971-0,15690,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,18090,14648,813,690,0000
Celkové tržby 590 849543 260429 589211 7990,0000
Celkový dlh 49 64035 822138 56758 4580,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -108 149-80 593-26 362-29 618-5 991
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 108 14980 59326 36229 6185 991
Čistý cash flow 27 55654 231-3 256-9 1705 991
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 37 39211 1052 2076 754-9,00
Čistý zisk 29 7028 996-114,004 614-9,00
Čistý zisk v minulom roku 8 996-114,004 6145 2380,0000
Cudzie zdroje -274 426-244 725-15 729-15 843-5 991
Daň z príjmov 7 6901 4401 4271 3000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 4401 4271 3001 4770,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 6901 4401 4271 3000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,2426,3922,1558,490,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,8424,6020,9258,490,0000
Doba obratu aktív 200,19188,50131,10128,050,0000
Doba obratu pohľadávok 31,2426,3922,1558,490,0000
Doba obratu zásob 7,649,037,7319,550,0000
Doba splácania záväzkov 487,09398,27343,431 5140,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29,7422,3828,49100,740,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 381,77353,67305,93370,650,0000
EBIT v minulom roku 11 1052 2076 7547 4080,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 37 39211 1052 2076 754-9,00
EBITDA 61 96518 4338 67211 7700,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 61 96518 4338 67211 7700,0000
Efektívna daňová sadzba 0,20570,13801,090,21980,0000
Finančná páka 1,181,159,814,691,0000
Finančné účty 108 14980 59326 36229 6185 991
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8468-0,8723-0,1019-0,2132-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84680,87230,10190,21321,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 61 88218 3438 59711 694-9,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,14860,11880,21730,78680,0000
Krátkodobé pohľadávky 50 57339 28426 06933 9410,0000
Krátkodobé záväzky 48 15033 31633 53558 4580,0000
Krytie dlhovej služby 0,000027,559,7014,010,0000
Materiál 755,00755,00755,00755,000,0000
Nákladové úroky 0,0000669,00894,00840,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 669,00894,00840,00693,000,0000
Náklady na predaný tovar 506 790494 732415 112201 2240,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 36 08130 53335 64114 0950,0000
Neobežný majetok 164 536159 901101 0969 9730,0000
Obežný majetok 159 477120 63253 18664 3145 991
Obrat aktív 1,821,942,782,850,0000
Obrat neobežného majetku 3,593,404,2521,240,0000
Obrat obežného majetku 3,704,508,083,290,0000
Obrat zásob 47,7940,4447,2118,670,0000
Odpisy 24 4907 2386 3924 9420,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 2453 6193 1962 4710,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 2453 6193 1962 4710,0000
Osobné náklady 32 31031 7957 540199,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 83,0090,0075,0076,009,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 37 73929 58529 87314 3130,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 54 19216 2346 2789 556-9,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,33370,28730,17090,39861,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,38440,65550,52080,01880,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,331,590,40620,75030,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,601,531,9253,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,481,241,042,060,0000
Pohľadávky z obchodného styku 49 92836 61724 61933 9410,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,303,601,561,090,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,96-4,514,831,73-1,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000081,06-3,64-10,920,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,15320,12770,89810,78680,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,18090,14648,813,690,0000
Pridaná hodnota 84 05948 50814 47710 5750,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,75590,80801,210,42170,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,252,420,78610,50670,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,80111,9415,984,970,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,80111,9415,984,970,0000
Služby 470 154463 322379 466186 7110,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 324 066280 547154 29674 3015 991
Spotreba materiálu… 555,00877,005,00418,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 590 849543 240429 589211 7990,0000
Tržby z predaja tovaru 55 15443 29744 65130 2040,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 535 695499 943384 938181 5950,0000
Účtovný cash flow 27 55654 231-3 256-9 1705 991
Úrokové krytie 0,000016,602,478,040,0000
Vlastné imanie 274 426244 72515 72915 8435 991
Všetky záväzky 49 64035 822138 56758 4580,0000
Výsledok hospodárenia 37 47511 1952 2806 8280,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 37 47511 1952 2806 8280,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 29 7028 996-114,004 614-9,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 996-114,004 6145 2380,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 37 39210 4361 3135 914-9,00
Zásoby 755,00755,00755,00755,000,0000
Záväzky 49 64035 822138 56758 4580,0000
Záväzky z obchodného styku 37 73929 58529 87314 3130,0000
Zisk pred zdanením 37 39210 4361 3135 914-9,00
Zmena EBIT 3,375,030,32680,91170,0000