TESSA SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 255 1401 595 53796 861121 9955 716
Bežná likvidita III. stupeň 7,0615,470,96270,97903,39
Časové rozlíšenie aktív 0,00009 6230,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -31,62170,221,302,42-1,14
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -12,4812,500,04840,05112,72
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -32,00-211,69-26,84-47,320,4198
Celkové tržby 0,00000,000020,000,00000,0000
Celkový dlh 1 295 6301 603 110100 609124 6291 690
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 929-1 302 252-13 199-8 331-4 585
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-55,700,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 9291 302 25213 1998 3314 585
Čistý cash flow -1 280 3231 289 0534 8686 3724 585
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -32 917-468,00-634,00-703,00-974,00
Čistý zisk -32 917-3 825-1 114-1 183-974,00
Čistý zisk v minulom roku -3 825-1 114-1 183-5 4770,0000
Cudzie zdroje 40 4907 5733 7482 634-4 026
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 276
EBIT v minulom roku -468,00-634,00-703,00-4 9970,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -32 917-468,00-634,00-703,00-974,00
EBITDA -32 715-377,00-580,00-630,00-967,00
EBITDA marža 0,00000,0000-29,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -32 715-377,00-580,00-630,00-967,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,1435-0,7571-0,68280,0000
Finančná páka -31,00-210,69-25,84-46,321,42
Finančné účty 21 9291 302 25213 1998 3314 585
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,03230,00470,03870,0216-0,7043
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,0323-0,0047-0,0387-0,02160,7043
Hrubá marža 0,00000,0000-30,000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -32 917-468,00-634,00-704,00-974,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,08180,06461,041,020,2953
Krátkodobé pohľadávky 702 461283 66283 662113 6641 131
Krátkodobé záväzky 102 630103 110100 609124 6091 688
Nákladové úroky 0,00002 8770,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 8770,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 30,00377,00600,00600,00483,00
Neobežný majetok 530 7500,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 724 3901 585 91496 861121 9955 716
Ostatné náklady na finančnú činnosť 202,0091,0054,0074,007,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 90 13090 13098 629122 6290,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -32 917-3 825-1 114-1 183-974,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,81300,50510,29720,4491-0,2419
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,01750,81620,13630,06830,8021
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,0000243,400,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Pohľadávky z obchodného styku 702 461283 66283 662113 6641 131
Pohotová likvidita II. stupeň 7,0615,470,96270,97903,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,03160,00590,76990,4134-0,8781
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000448,050,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,031,001,041,020,2957
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -32,00-211,69-26,84-47,320,4198
Pridaná hodnota -30,00-377,00-600,00-600,00-483,00
Primárna platobná neschopnosť 0,12830,31771,181,080,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,81300,50510,29720,4491-0,2419
Rýchla likvidita I. stupeň 0,213712,630,13120,06692,72
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -39,60-4 252-173,46-197,82-1,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -39,60-4 252-173,46-197,82-1,75
Služby 6,00377,00600,00600,00451,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 255 1401 595 53796 861121 9955 716
Spotreba materiálu… 24,000,00000,00000,000032,00
Účtovný cash flow -1 280 3231 289 0534 8686 3724 585
Vlastné imanie -40 490-7 573-3 748-2 6344 026
Všetky záväzky 1 295 6301 603 110100 609124 6291 690
Výsledok hospodárenia -32 715-377,00-580,00-630,00-967,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -32 715-377,00-580,00-630,00-967,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -32 917-3 825-1 114-1 183-974,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 825-1 114-1 183-5 4770,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -32 917-3 345-634,00-703,00-974,00
Záväzky 1 295 6301 603 110100 609124 6291 690
Záväzky z obchodného styku 90 13090 13098 629122 6290,0000
Zisk pred zdanením -32 917-3 345-634,00-703,00-974,00
Zmena EBIT 70,340,73820,90180,14070,0000