Letex trade s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 82 93931 54243 51629 28242 853
Bankové úvery 0,00006 9568 8640,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,541,100,41160,35460,3417
Bežné bankové úvery 0,00006 9568 8640,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000144,00152,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,182,180,41380,1028-0,0842
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,19500,48761,441,893,98
Celkové tržby 92 34239 14240 62929 23419 509
Celkový dlh 13 53610 33825 65119 16334 254
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 943-318,001 933-3 762-1 796
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,52200,08530,19070,05200,0791
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 9437 2746 9313 7621 796
Čistý cash flow 15 9437 2746 9311 966-2 882
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 61 4154 98110 2132 0302 032
Čistý zisk 48 1993 3397 7461 5211 544
Čistý zisk v minulom roku 3 3397 7461 5211 5441 568
Cudzie zdroje -69 403-21 204-17 865-10 119-8 599
Daň z príjmov 12 866977,002 148509,00488,00
Daň z príjmov v minulom roku 977,002 148509,00488,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 866977,002 148509,00488,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 232,3938,4229,5130,92178,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 73,3037,9828,2230,92178,19
Doba obratu aktív 327,83306,25391,07370,48801,75
Doba obratu pohľadávok 232,3938,4229,5130,92178,19
Doba obratu zásob 0,000080,600,00000,0000640,91
Doba splácania záväzkov 0,00005 0840,00000,000098 357
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 53,3532,46150,51242,01640,29
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000333,060,00000,000062 677
EBIT v minulom roku 4 98110 2132 0302 0322 048
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 61 4154 98110 2132 0302 032
EBITDA 73 83316 58221 75819 4386 080
EBITDA marža 0,79960,42360,53550,66490,3117
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 73 83316 58221 75819 4386 080
Finančná páka 1,201,492,442,894,98
Finančné účty 15 9437 2746 9313 7621 796
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8368-0,6722-0,4105-0,3456-0,2007
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83680,67220,41050,34560,2007
Hrubá marža 0,90300,49960,60460,45370,5128
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 73 52319 19821 47319 3465 996
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,16270,10600,38490,65320,7986
Krátkodobé pohľadávky 58 7923 9573 2842 4449 524
Krátkodobé záväzky 13 4973 34316 74819 12834 223
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 347,00219,007 4890,00000,0000
Krytie dlhovej služby 210,9524,9468,210,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,0000432,00223,00
Nákladové úroky 350,00665,00319,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 665,00319,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 8 95818 03716 05015 5869 505
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000240,000,00000,0000127,00
Neobežný majetok 8 15020 25832 97522 50031 158
Obežný majetok 74 78911 28410 5416 63811 543
Obrat aktív 1,111,190,93330,98520,4553
Obrat neobežného majetku 11,331,861,231,280,6261
Obrat obežného majetku 1,233,333,854,351,69
Obrat zásob 0,00004,530,00000,00000,5695
Odpisy 12 10812 71711 26017 3163 964
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 10812 71711 2608 6581 982
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00008 6581 982
Osobné náklady 8 008663,00778,00894,005 502
Ostatné náklady na finančnú činnosť 310,00384,00285,0092,0084,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000017 37921 808
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 60 30716 05619 00618 8375 508
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,69450,11860,28980,15030,1796
Podiel EBIT k aktívam 0,74050,15790,23470,06930,0474
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,74050,15790,23470,06930,0474
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,88440,17660,38150,19990,2355
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,09600,03390,03170,06740,5500
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000081,480,00000,000078,77
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 10,4129,5031,5714,841,82
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,151,462,040,72831,06
Pohľadávky z obchodného styku 18 5443 9123 1402 4449 524
Pohotová likvidita II. stupeň 5,541,090,39880,33200,3352
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,35-2,92-2,58-5,152,98
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 45,5510,9421,730,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,16320,32780,58950,65440,7993
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,19500,48761,441,893,98
Pridaná hodnota 83 38419 55624 56513 26310 004
Primárna platobná neschopnosť 0,01870,05602,397,112,29
Rentabilita aktív, ROA 0,58110,10590,17800,05190,0360
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,69450,15750,43360,15030,1796
Rýchla likvidita I. stupeň 1,180,70630,27060,19670,0525
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,18330,62341,180,98595,63
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,18330,62341,180,98595,63
Služby 4 7329 9389 21710 7834 690
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 82 93931 54243 51629 28242 853
Spotreba materiálu… 4 2267 8596 8334 8034 688
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00006 9568 8640,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 92 34239 09340 61528 84919 509
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000300,000,00000,0000720,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 92 34237 29340 61528 84918 789
Účtovný cash flow 15 9437 2746 9311 966-2 882
Úročený dlh 0,00006 9568 8640,00000,0000
Úrokové krytie 175,477,4932,020,00000,0000
Vlastné imanie 69 40321 20417 86510 1198 599
Všetky záväzky 13 53610 33825 65119 16334 254
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,69450,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 61 7255 36510 4982 1222 116
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 61 7255 36510 4982 1222 116
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 48 1993 3397 7461 5211 544
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 3397 7461 5211 5441 568
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 61 0654 3169 8942 0302 032
Zásoby 54,0053,00326,00432,00223,00
Záväzky 13 53610 33825 65119 16334 254
Záväzky z obchodného styku 347,00219,007 48917 37921 808
Zisk pred zdanením 61 0654 3169 8942 0302 032
Zmena EBIT 12,330,48775,030,99900,9922