Eugen Szabo - SANI

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2013

Činnosti firmy
Kuriérske služby;
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla;
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu;
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných..
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov;
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu;
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach;
Sťahovacie služby;
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb;
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu;
Skladovanie;
Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť;
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla;
Vykonávanie odťahovej služby;
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty;
Vydavateľská činnosť;
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov;
Donášková služba;
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej..
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení..
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín;
Úschova zbraní a streliva;
Faktoring a forfaiting;
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne..
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom;
Prevádzkovanie športových zariadení;
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení;
Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb;
Vedenie účtovníctva;
Administratívne služby;
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly;
Reklamné a marketingové služby;
Fotografické služby;
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu;
Výroba a montáž tieniacej techniky;
Výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov záznamov;
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom;
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien;
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby;
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov;
Prípravné práce k realizácii stavby;
Služby verejných nosičov a poslov;
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných..
Prenájom hnuteľných vecí;
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti;
Prevádzkovanie úschovní batožín;
Počítačové služby;
Poskytovanie sociálnych služieb;
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
Prieskum trhu a verejnej mienky;
Služby požičovní;
Preprava zbraní a streliva;
Finančný leasing;