3M Profi s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 6847 2698 2086 3985 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,360,477813,6813,330,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,611,18-0,23790,0429-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,31-14,103,02-0,52920,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,770,08430,07890,08110,0000
Celkové tržby 7 90014 60627 71828 5150,0000
Celkový dlh 4 909565,00600,00480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 684-269,00-8 208-6 398-5 000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0222-0,56960,06100,01100,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 684269,008 2086 3985 000
Čistý cash flow 6 415-7 9391 810-254,005 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 175,00-7 8402 170794,000,0000
Čistý zisk 175,00-8 3201 690314,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -8 3201 690314,00604,000,0000
Cudzie zdroje -1 775-6 704-7 608-5 918-5 000
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba obratu aktív 813,22181,65108,0981,900,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000177,150,00001 7520,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 596,1714,077,906,140,0000
EBIT v minulom roku -7 8402 170794,001 0840,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 175,00-7 8402 170794,000,0000
EBITDA 5 769-7 7502 253860,000,0000
EBITDA marža 0,7303-0,53060,08130,03020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 769-7 7502 253860,000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,06120,22120,60450,0000
Finančná páka 3,771,081,081,081,0000
Finančné účty 6 684269,008 2086 3985 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2656-0,9223-0,9269-0,9250-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,26560,92230,92690,92501,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 459-7 8402 170794,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,73310,07750,07310,07500,0000
Krátkodobé záväzky 4 900563,00600,00480,000,0000
Náklady na predaný tovar 471,0021 02724 68526 9200,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00001 1600,0000100,000,0000
Neobežný majetok 0,00007 0000,00000,00000,0000
Obežný majetok 6 684269,008 2086 3985 000
Obrat aktív 0,44882,013,384,460,0000
Obrat neobežného majetku 0,00002,090,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,448854,303,384,460,0000
Odpisy 10 3840,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 1920,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 1920,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 1 9521 329780,00735,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 110,0090,0083,0066,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000120,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 559-8 3201 690314,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0986-1,240,22210,05310,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0262-1,080,26440,12410,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0262-1,080,26440,12410,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0981-1,170,28520,13420,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,03701,00001,00001,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,7718-0,20700,25720,46080,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,8120-0,54350,0653-0,00890,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-5,540,000015,950,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,30-4,833,892,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,2050-4,833,892,170,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,14-0,54350,0653-0,00890,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,360,477813,6813,330,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,27670,8444-4,2023,30-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73440,07770,07310,07500,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,770,08430,07890,08110,0000
Pridaná hodnota 2 529-6 4213 0331 5950,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0262-1,140,20590,04910,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0986-1,240,22210,05310,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,360,477813,6813,330,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,8509-0,07290,26630,55810,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,8509-0,07290,26630,55810,0000
Služby 471,002 4479 88413 2550,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 6847 2698 2086 3985 000
Spotreba materiálu… 0,000017 42014 80113 5650,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 90014 60627 71828 5150,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 9000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000014 6060,000028 5150,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 0000,000027 7180,00000,0000
Účtovný cash flow 6 415-7 9391 810-254,005 000
Vlastné imanie 1 7756 7047 6085 9185 000
Všetky záväzky 4 909565,00600,00480,000,0000
Výsledok hospodárenia 285,00-7 7502 253860,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 285,00-7 7502 253860,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 175,00-8 3201 690314,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 3201 690314,00604,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 175,00-7 8402 170794,000,0000
Záväzky 4 909565,00600,00480,000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000120,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 175,00-7 8402 170794,000,0000
Zmena EBIT -0,0223-3,612,730,73250,0000