3M Profi s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 1316 6847 2698 2086 398
Bežná likvidita III. stupeň 1,761,360,477813,6813,33
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6234-3,611,18-0,23790,0429
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,47081,31-14,103,02-0,5292
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,332,770,08430,07890,0811
Celkové tržby 3 6537 90014 60627 71828 515
Celkový dlh 5 2064 909565,00600,00480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 131-6 684-269,00-8 208-6 398
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,63670,0222-0,56960,06100,0110
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 1316 684269,008 2086 398
Čistý cash flow 2 4476 415-7 9391 810-254,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 423175,00-7 8402 170794,00
Čistý zisk 2 326175,00-8 3201 690314,00
Čistý zisk v minulom roku 175,00-8 3201 690314,00604,00
Cudzie zdroje -3 925-1 775-6 704-7 608-5 918
Daň z príjmov 97,000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 97,000,0000480,00480,00480,00
Doba obratu aktív 912,35813,22181,65108,0981,90
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000177,150,00001 752
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 519,27596,1714,077,906,14
EBIT v minulom roku 175,00-7 8402 170794,001 084
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 423175,00-7 8402 170794,00
EBITDA 2 4335 769-7 7502 253860,00
EBITDA marža 0,66600,7303-0,53060,08130,0302
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 4335 769-7 7502 253860,00
Efektívna daňová sadzba 0,04000,0000-0,06120,22120,6045
Finančná páka 2,333,771,081,081,08
Finančné účty 9 1316 684269,008 2086 398
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4299-0,2656-0,9223-0,9269-0,9250
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,42990,26560,92230,92690,9250
Hrubá marža 0,66600,3201-0,43960,10940,0559
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 42515 459-7 8402 170794,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56920,73310,07750,07310,0750
Krátkodobé záväzky 5 1974 900563,00600,00480,00
Náklady na predaný tovar 1 220471,0021 02724 68526 920
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00001 1600,0000100,00
Neobežný majetok 0,00000,00007 0000,00000,0000
Obežný majetok 9 1316 684269,008 2086 398
Obrat aktív 0,40010,44882,013,384,46
Obrat neobežného majetku 0,00000,00002,090,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,40010,448854,303,384,46
Odpisy 0,000010 3840,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00005 1920,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00005 1920,00000,00000,0000
Osobné náklady 0,00001 9521 329780,00735,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8,00110,0090,0083,0066,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000120,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 32610 559-8 3201 690314,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,59260,0986-1,240,22210,0531
Podiel EBIT k aktívam 0,26540,0262-1,080,26440,1241
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,26540,0262-1,080,26440,1241
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,61590,0981-1,170,28520,1342
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,03701,00001,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,7718-0,20700,25720,4608
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,66990,8120-0,54350,0653-0,0089
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-5,540,000015,95
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00001,30-4,833,892,17
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,2050-4,833,892,17
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,66992,14-0,54350,0653-0,0089
Pohotová likvidita II. stupeň 1,761,360,477813,6813,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,60-0,27670,8444-4,2023,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57010,73440,07770,07310,0750
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,332,770,08430,07890,0811
Pridaná hodnota 2 4332 529-6 4213 0331 595
Rentabilita aktív, ROA 0,25470,0262-1,140,20590,0491
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,59260,0986-1,240,22210,0531
Rýchla likvidita I. stupeň 1,761,360,477813,6813,33
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,140,8509-0,07290,26630,5581
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,140,8509-0,07290,26630,5581
Služby 510,00471,002 4479 88413 255
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 1316 6847 2698 2086 398
Spotreba materiálu… 710,000,000017 42014 80113 565
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 6537 90014 60627 71828 515
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00004 9000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000014 6060,000028 515
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 6533 0000,000027 7180,0000
Účtovný cash flow 2 4476 415-7 9391 810-254,00
Vlastné imanie 3 9251 7756 7047 6085 918
Všetky záväzky 5 2064 909565,00600,00480,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,59260,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 433285,00-7 7502 253860,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 433285,00-7 7502 253860,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 326175,00-8 3201 690314,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 175,00-8 3201 690314,00604,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 423175,00-7 8402 170794,00
Záväzky 5 2064 909565,00600,00480,00
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000120,000,0000
Zisk pred zdanením 2 423175,00-7 8402 170794,00
Zmena EBIT 13,85-0,0223-3,612,730,7325