DURAS Group s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 337 678319 953193 352217 815129 797
Bankové úvery 35 87972 86216 09644 0580,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,101,822,971,752,51
Bežné bankové úvery 1 52961 8540,000022 8740,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2604-0,0842-0,5069-0,0526-0,0340
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,37820,13220,98480,05460,0557
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,061,210,65521,600,6106
Celkové tržby 1 482 319853 656941 916559 573350 426
Celkový dlh 174 054175 13576 536134 19449 207
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 18 27070 670-43 11949 299-2 743
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 42 60912 19259 2154 3962 743
Čistý cash flow 42 60912 19259 2154 3962 743
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 28 06115 2898 4307 69223 494
Čistý zisk 18 80510 5024 1173 03122 290
Čistý zisk v minulom roku 10 5024 1173 03122 2901 883
Cudzie zdroje -163 624-144 818-116 816-83 621-80 590
Daň z príjmov 6 8573 7402 8803 0291 204
Daň z príjmov v minulom roku 3 7402 8803 0291 204960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 8573 7402 8803 0291 204
Dlhodobé bankové úvery 34 35011 00816 09621 1840,0000
Dlhodobý dlh 34 35011 00816 09621 1840,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,36165,4946,53126,58139,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 58,94164,3946,17122,99139,64
Doba obratu aktív 83,15137,6475,26142,34150,04
Doba obratu pohľadávok 61,36165,4946,53126,58139,77
Doba obratu zásob 0,0000-84 5330,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000079 7720,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,7439,6723,4052,6156,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000075 9850,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 15 2898 4307 69223 4943 154
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 28 06115 2898 4307 69223 494
EBITDA 53 36622 95513 28012 99327 315
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 53 36622 95513 28012 99327 315
Finančná páka 2,062,211,662,601,61
Finančné účty 42 60912 19259 2154 3962 743
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4846-0,4526-0,6042-0,3839-0,6209
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48460,45260,60420,38390,6209
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 52 40622 19614 06412 31027 115
Krátkodobé finančné výpomoci 25 00010 0000,00009 6370,0000
Krátkodobé pohľadávky 249 198384 716119 548193 695120 913
Krátkodobé záväzky 112 65192 22960 12680 49949 207
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 102 60687 85158 22377 10243 729
Krytie dlhovej služby 22,2521,929,277,960,0000
Nákladové úroky 2 3991 0471 4331 6320,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 0471 4331 6320,0000311,00
Náklady na predaný tovar 1 393 065760 387898 699503 014309 622
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000422,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 45 87120 77914 58919 7246 141
Obežný majetok 291 807299 174178 763198 091123 656
Obrat aktív 4,392,654,852,562,43
Obrat neobežného majetku 32,3140,8364,2828,3251,42
Obrat obežného majetku 5,082,845,252,822,55
Odpisy 24 2606 8425 1354 6003 562
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 24 2606 8425 1354 6003 562
Osobné náklady 13 80728 31210 2223 059786,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 960,00759,00216,00683,00318,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 43 06517 3449 2527 63125 852
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000208,780,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,463,113,8218,157,79
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,342,512,547,251,41
Pohľadávky z obchodného styku 239 358382 143118 603188 208120 800
Pohotová likvidita II. stupeň 2,102,422,971,752,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,84-11,88-1,97-19,02-29,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 17,7611,6441,322,690,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51540,54740,39580,61610,3791
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,061,210,65521,600,6106
Pridaná hodnota 89 25488 10639 02555 5206 126
Rýchla likvidita I. stupeň 0,30610,07430,98480,03890,0557
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,267,635,7610,331,80
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,267,635,7610,331,80
Služby 1 325 101723 353877 180468 735274 266
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 337 678319 953193 352217 815129 797
Spotreba materiálu… 67 96436 61221 51934 27935 356
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 60 87982 86216 09653 6950,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 482 319848 493938 224558 534315 807
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000500,000,000059,00
Tržby z predaja tovaru 1 565907,000,00000,00001 387
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 480 754847 586937 724558 534314 361
Účtovný cash flow 42 60912 19259 2154 3962 743
Úročený dlh 60 87982 86216 09653 6950,0000
Úrokové krytie 11,7014,605,884,710,0000
Vlastné imanie 163 624144 818116 81683 62180 590
Všetky záväzky 174 054175 13576 536134 19449 207
Výsledok hospodárenia 29 10616 1138 6458 39323 812
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 29 10616 1138 6458 39323 812
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 80510 5024 1173 03122 290
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 5024 1173 03122 2901 883
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 25 66214 2426 9976 06023 494
Zásoby 0,0000-97 7340,00000,00000,0000
Záväzky 174 054175 13576 536134 19449 207
Záväzky z obchodného styku 102 60687 85158 22377 10243 729
Zisk pred zdanením 25 66214 2426 9976 06023 494
Zmena EBIT 1,841,811,100,32747,45