DOCTOR ORL s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162014
Aktíva 25 95222 41125 79321 73520 960
Bežná likvidita III. stupeň 7,778,276,334,020,7091
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,15-1,14-1,09-0,9100-0,4484
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,778,276,033,580,1910
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,14760,13760,18070,25692,36
Celkové tržby 4 7500,000017 32121 20511 061
Celkový dlh 3 3382 7103 9484 44214 713
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 952-22 411-23 802-15 737-7 553
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,61330,00000,26270,29540,1441
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 95222 41123 80215 7377 553
Čistý cash flow 25 95222 41123 80215 7372 801
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 576-2 1445 7387 9012 074
Čistý zisk 2 913-2 1444 5516 2651 594
Čistý zisk v minulom roku -2 1444 5516 2654 782-348,00
Cudzie zdroje -22 614-19 701-21 845-17 293-6 247
Daň z príjmov 663,000,00001 1871 636480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 1871 6361 4060,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 663,000,00001 1871 636480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000024,8433,3194,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000024,5331,8394,05
Doba obratu aktív 0,00000,0000543,53374,12697,08
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000024,8433,3194,62
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000736,370,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000083,1975,60487,65
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00003,350,0000
EBIT v minulom roku -2 1445 7387 9016 188-348,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 576-2 1445 7387 9012 074
EBITDA -1 129-1 2539 06911 2317 027
EBITDA marža -0,23770,00000,52360,52960,6353
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 129-1 2539 06911 2317 027
Finančná páka 1,151,141,181,263,36
Finančné účty 25 95222 41123 80215 7377 553
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8714-0,8791-0,8469-0,7956-0,2980
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87140,87910,84690,79560,2980
Hrubá marža -0,15980,00000,56390,57840,5066
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 326-1 3328 98811 1516 950
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12860,12090,15310,20210,6996
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00001 1791 9352 845
Krátkodobé záväzky 3 3382 7103 9484 39214 663
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000034,0022,0020,000,0000
Náklady na predaný tovar 759,00853,007 5548 9395 371
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00002 1770,0000
Neobežný majetok 0,00000,0000812,004 06210 562
Obežný majetok 25 95222 41124 98117 67310 398
Obrat aktív 0,00000,00000,67150,97560,5236
Obrat neobežného majetku 0,00000,000021,335,221,04
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,69341,201,06
Obrat zásob 0,00000,00000,00002 1770,0000
Odpisy 0,0000812,003 2503 2504 876
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000812,003 2503 2502 438
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,00002 438
Osobné náklady 0,00000,0000134,00353,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 45,0079,0081,0080,0077,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 913-1 3327 8019 5156 470
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,92280,72400,3604
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 5,460,00001,370,74210,2532
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00005,630,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,000072,8934,750,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-1,052,893,401,15
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00001,370,74210,2552
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00001 1641 8492 828
Pohotová likvidita II. stupeň 7,778,276,334,020,7091
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8714-0,8791-0,9178-1,10-2,23
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,12860,12090,15310,20440,7020
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,14760,13760,18070,25692,36
Pridaná hodnota -759,00-853,009 76712 2665 604
Rýchla likvidita I. stupeň 7,778,276,033,580,5151
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,96-2,160,43530,39552,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,96-2,160,43530,39552,09
Služby 406,00387,006 2885 8254 613
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 25 95222 41125 79321 73520 960
Spotreba materiálu… 353,00466,001 266937,00758,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 7500,000017 32121 20510 975
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 7500,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00002 2500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000017 32118 95510 975
Účtovný cash flow 25 95222 41123 80215 7372 801
Vlastné imanie 22 61419 70121 84517 2936 247
Všetky záväzky 3 3382 7103 9484 44214 713
Výsledok hospodárenia 3 621-2 0655 8197 9812 151
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 621-2 0655 8197 9812 151
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 913-2 1444 5516 2651 594
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 1444 5516 2654 782-348,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 576-2 1445 7387 9012 074
Zásoby 0,00000,00000,00001,00000,0000
Záväzky 3 3382 7103 9484 44214 713
Záväzky z obchodného styku 0,000034,0022,0020,000,0000
Zisk pred zdanením 3 576-2 1445 7387 9012 074
Zmena EBIT -1,67-0,37360,72621,28-5,96