NEURES, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 96 209108 416258 779333 616220 027
Bežná likvidita III. stupeň 1,978,325,1617,7116,29
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8969-0,5178-0,6016-0,6474-0,4766
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,96484,553,0817,637,57
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,93670,11880,21750,05580,0643
Celkové tržby 146 575227 961360 114228 468206 599
Celkový dlh 46 53211 51446 22117 64513 299
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -44 553-50 176-124 383-199 625-98 528
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,30140,40100,57500,47820,5007
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 55350 176127 883204 57598 528
Čistý cash flow 44 55350 176127 883204 57598 528
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 55 382118 563262 479140 341132 826
Čistý zisk 44 17791 402207 058109 243103 446
Čistý zisk v minulom roku 91 402207 058109 243103 44697 782
Cudzie zdroje -49 677-96 902-212 558-315 971-206 728
Daň z príjmov 11 20527 16155 42131 09829 380
Daň z príjmov v minulom roku 27 16155 42131 09829 38027 744
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 20527 16155 42131 09829 380
Dlhodobé pohľadávky 30,0043,0011,0012,0030,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 115,3866,72106,17141,36200,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,8464,48106,00141,11200,08
Doba obratu aktív 241,29174,92262,29533,03388,72
Doba obratu pohľadávok 115,4666,79106,18141,38200,58
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 115,8217,7942,1318,5423,00
EBIT v minulom roku 118 563262 479140 341132 826125 526
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 55 382118 563262 479140 341132 826
EBITDA 67 149129 660276 824151 069136 253
EBITDA marža 0,45810,56880,76870,66120,6595
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 67 149129 660276 824151 069136 253
Finančná páka 1,941,121,221,061,06
Finančné účty 44 55350 176127 883204 57598 528
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5163-0,8938-0,8214-0,9471-0,9396
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51630,89380,82140,94710,9396
Hrubá marža 0,76630,82610,88250,84140,8522
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 67 821129 956276 771151 008136 178
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00003 5004 9500,0000
Krátkodobé pohľadávky 46 00741 354104 74588 477113 506
Krátkodobé záväzky 46 18011 02441 56711 60613 016
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 923,001 3761 6171 4661 878
Náklady na predaný tovar 33 22237 90042 32936 21930 543
Neobežný majetok 4 99416 69126 08940 4397 953
Obežný majetok 91 21591 725232 690293 177212 074
Obrat aktív 1,512,091,390,68480,9390
Obrat neobežného majetku 29,1413,5513,805,6525,98
Obrat obežného majetku 1,602,471,550,77920,9742
Odpisy 11 69611 26814 35010 7513 545
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 69611 26814 35010 7513 545
Osobné náklady 42 94745 54839 05539 20038 956
Ostatné náklady na finančnú činnosť 80,0068,0053,0061,0075,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 55 873102 670221 408119 994106 991
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,88930,94320,95830,34040,5004
Podiel EBIT k aktívam 0,57561,091,010,42070,6037
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,57561,091,010,42070,6037
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,111,221,210,43580,6416
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,46310,46280,49420,61320,4478
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,30400,22010,35510,89540,4769
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,624,138,144,904,52
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,063,315,953,854,14
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,30610,22180,35510,89550,4769
Pohľadávky z obchodného styku 22 26439 964104 58488 316113 249
Pohotová likvidita II. stupeň 1,968,305,1617,7016,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,12-1,93-1,66-1,54-2,10
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,93670,11880,21750,05580,0643
Pridaná hodnota 112 315188 325317 785192 229176 056
Rentabilita aktív, ROA 0,45920,84310,80010,32750,4702
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,88930,94320,97410,34570,5004
Rýchla likvidita I. stupeň 0,96484,552,8412,367,57
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,69300,08880,16700,11680,0976
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,69300,08880,16700,11680,0976
Služby 13 26419 92925 53820 09017 171
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 96 209108 416258 779333 616220 027
Spotreba materiálu… 19 95817 97116 79116 12913 372
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00003 5004 9500,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 145 913226 407360 114228 448206 599
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 376,00182,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 145 537226 225360 114228 448206 599
Účtovný cash flow 44 55350 176127 883204 57598 528
Úročený dlh 0,00000,00003 5004 9500,0000
Vlastné imanie 49 67796 902212 558315 971206 728
Všetky záväzky 46 53211 51446 22117 64513 299
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,88930,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 55 463118 409262 474140 318132 708
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 55 463118 409262 474140 318132 708
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 44 17791 402207 058109 243103 446
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 91 402207 058109 243103 44697 782
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 55 382118 563262 479140 341132 826
Zásoby 625,00152,0051,00113,0010,00
Záväzky 46 53211 51446 22117 64513 299
Záväzky z obchodného styku 923,001 3761 6171 4661 878
Zisk pred zdanením 55 382118 563262 479140 341132 826
Zmena EBIT 0,46710,45171,871,061,06
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 366,00165,000,00000,00000,0000