BLO DIRECT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 1705 4924 1074 1074 929
Bežná likvidita III. stupeň 3,632,532,323,199,74
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,23-1,48-1,76-1,46-1,11
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,242,282,323,199,74
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,38050,65220,75590,45690,1144
Celkové tržby 27 24537 2380,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 4252 1681 7681 288506,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 614-4 935-4 107-4 107-4 929
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 6144 9354 1074 1074 929
Čistý cash flow 4 6144 9354 1074 1074 929
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 536,001 4650,0000-39,00-577,00
Čistý zisk 421,00985,00-480,00-519,00-577,00
Čistý zisk v minulom roku 985,00-480,00-519,00-1 0850,0000
Cudzie zdroje -3 745-3 324-2 339-2 819-4 423
Daň z príjmov 112,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 112,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,455,460,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 69,2653,830,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 7,455,460,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,0921,250,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 4650,0000-39,00-604,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 536,001 4650,0000-39,00-577,00
EBITDA 761,001 5940,00000,0000-577,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 761,001 5940,00000,0000-577,00
Efektívna daňová sadzba 0,21010,32760,0000-12,310,0000
Finančná páka 1,381,651,761,461,11
Finančné účty 4 6144 9354 1074 1074 929
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7244-0,6052-0,5695-0,6864-0,8973
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72440,60520,56950,68640,8973
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 536,001 4650,0000-39,00-577,00
Krátkodobé pohľadávky 556,00557,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 4252 1681 7681 288506,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 105,000,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 253,670,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 3,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 26 48435 6440,00000,00000,0000
Obežný majetok 5 1705 4924 1074 1074 929
Obrat aktív 5,276,780,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 5,276,780,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 225,00129,000,000039,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 421,00985,00-480,00-519,00-577,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,89250,89861,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,632,532,323,199,74
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8117-0,6736-0,5695-0,6864-0,8973
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 5380,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,38050,65220,75590,45690,1144
Pridaná hodnota 761,001 5940,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,242,282,323,199,74
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,871,360,00000,0000-0,8770
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,871,360,00000,0000-0,8770
Služby 26 48435 6440,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 1705 4924 1074 1074 929
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 24537 2380,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 24537 2380,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 4 6144 9354 1074 1074 929
Úrokové krytie 178,670,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 3 7453 3242 3392 8194 423
Všetky záväzky 1 4252 1681 7681 288506,00
Výsledok hospodárenia 761,001 5940,00000,0000-577,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 761,001 5940,00000,0000-577,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 421,00985,00-480,00-519,00-577,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 985,00-480,00-519,00-1 0850,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 533,001 4650,0000-39,00-577,00
Záväzky 1 4252 1681 7681 288506,00
Záväzky z obchodného styku 105,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 533,001 4650,0000-39,00-577,00