MAXEURO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162014
Aktíva 164 468167 2025 8684 566
Bežná likvidita III. stupeň 1,020,854412,230,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -7,41-6,32-1,06-0,9634
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,98190,711411,880,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,558,880,08910,0000
Celkové tržby 9 282 3997 728 7941 1300,0000
Celkový dlh 145 230150 283480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -142 600-106 913-5 701-4 399
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00030,00160,57520,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 142 600106 9135 7014 399
Čistý cash flow 142 600106 9135 7014 399
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 28715 9721 130-434,00
Čistý zisk 2 31812 011650,00-434,00
Čistý zisk v minulom roku 12 011170,00172,000,0000
Cudzie zdroje -19 238-16 919-5 388-4 566
Daň z príjmov 4 9693 961480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 961960,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 9693 961480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,23821,0253,940,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -0,01370,472653,940,0000
Doba obratu aktív 6,477,901 8950,0000
Doba obratu pohľadávok 0,23821,0253,940,0000
Doba splácania záväzkov 5,777,170,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,717,10155,040,0000
EBIT v minulom roku 15 9721 130652,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 28715 9721 130-434,00
EBITDA 28 74630 6071 130-434,00
EBITDA marža 0,00310,00401,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 28 74630 6071 130-434,00
Efektívna daňová sadzba 0,68190,24800,42480,0000
Finančná páka 8,559,881,091,0000
Finančné účty 142 600106 9135 7014 399
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1170-0,1012-0,9182-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,11700,10120,91821,0000
Hrubá marža 0,00580,00541,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 34 03031 7591 130-434,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,88300,89880,08180,0000
Krátkodobé pohľadávky 6 05521 483167,00167,00
Krátkodobé záväzky 145 230150 283480,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 805,00-2 1160,00000,0000
Náklady na predaný tovar 9 225 0007 681 9010,0000434,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 190 2887 648 9290,00000,0000
Neobežný majetok 15 81338 8060,00000,0000
Obežný majetok 148 655128 3965 8684 566
Obrat aktív 56,4246,190,19260,0000
Obrat neobežného majetku 586,77199,030,00000,0000
Obrat obežného majetku 62,4260,150,19260,0000
Odpisy 6 4467 1990,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 4467 1990,00000,0000
Osobné náklady 24 31712 2480,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 2164 0260,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000178,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 76419 210650,00-434,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,12050,70990,1206-0,0951
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,37880,94400,2097-0,0951
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,86700,63940,97150,9634
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,01540,01385,050,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00580,00540,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,203,400,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,742,140,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,01540,01385,050,0000
Pohľadávky z obchodného styku -348,0010 000167,00167,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,020,854412,230,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1349-0,1583-0,9451-1,04
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88300,89880,08180,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,558,880,08910,0000
Pridaná hodnota 53 57341 6661 130-434,00
Primárna platobná neschopnosť -2,31-0,21160,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,12050,70990,1206-0,0951
Rýchla likvidita I. stupeň 0,98190,711411,880,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,054,910,42480,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,054,910,42480,0000
Služby 15 84122 9260,0000434,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 164 468167 2025 8684 566
Spotreba materiálu… 18 87110 0460,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 282 3237 726 0671 1300,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 7502 5000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 9 278 5737 723 5670,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00001 1300,0000
Účtovný cash flow 142 600106 9135 7014 399
Vlastné imanie 19 23816 9195 3884 566
Všetky záväzky 145 230150 283480,000,0000
Výsledok hospodárenia 9 50319 8301 130-434,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 50319 8301 130-434,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 31812 011650,00-434,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 011170,00172,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 28715 9721 130-434,00
Záväzky 145 230150 283480,000,0000
Záväzky z obchodného styku 805,00-2 1160,00000,0000
Zisk pred zdanením 7 28715 9721 130-434,00
Zmena EBIT 0,456214,131,730,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 16 5476 0780,00000,0000