EPM TRADE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 257 8610,0000104 44217 4587 153
Bežná likvidita III. stupeň 0,71770,00001,162,673,09
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -9,850,0000-0,1115-1,26-1,06
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,26140,00000,06702,112,23
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 35,650,00001,580,59990,4779
Celkové tržby 125 5370,000065 82327 9260,0000
Celkový dlh 250 8260,000063 9186 5462 313
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -69 2890,0000-4 520-13 784-5 153
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,05520,00000,51390,14110,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 69 2890,00004 52013 7845 153
Čistý cash flow 69 2890,00004 52013 7845 153
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 7510,000033 8255 005-160,00
Čistý zisk -6 9290,000033 8253 939-160,00
Čistý zisk v minulom roku -56,000,00003 574-160,000,0000
Cudzie zdroje -7 0350,0000-40 524-10 912-4 840
Daň z príjmov 0,00000,00000,00001 0660,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00001 9500,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,00001 0660,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 314,500,0000409,0548,02370,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 314,520,0000409,0548,020,0000
Doba obratu aktív 760,180,0000579,15228,181 327
Doba obratu pohľadávok 314,500,0000409,0548,02370,93
Doba obratu zásob -835,220,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov -15 5130,000014 1550,0000440,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 781,460,0000374,1885,56428,99
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -14 2190,000013 3160,00000,0000
EBIT v minulom roku -56,000,00005 524-160,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 7510,000033 8255 005-160,00
EBITDA 1 0280,000033 9095 053-160,00
EBITDA marža 0,00820,00000,51520,18090,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 0280,000033 9095 053-160,00
Finančná páka 36,650,00002,581,601,48
Finančné účty 69 2890,00004 52013 7845 153
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,02730,0000-0,3880-0,6250-0,6766
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,02730,00000,38800,62500,6766
Hrubá marža 0,27710,00000,57810,18450,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 213,000,000033 8245 005-160,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,030,00000,64610,37500,3234
Krátkodobé pohľadávky 106 6810,000073 7673 6742 000
Krátkodobé záväzky 265 0800,000067 4786 5462 313
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 242 9740,000063 4806 9990,0000
Krytie dlhovej služby 5,780,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 178,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 89 0240,000027 76822 7731 915
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru -6 2370,00001 7400,00000,0000
Neobežný majetok 67 6190,000026 1550,00000,0000
Obežný majetok 190 2420,000078 28717 4587 153
Obrat aktív 0,48020,00000,63021,600,2751
Obrat neobežného majetku 1,830,00002,520,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,65080,00000,84081,600,2751
Odpisy 6 9640,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 9640,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 33 5210,00003 1130,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 815,000,000085,0048,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 35,000,000033 8253 939-160,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,98490,00000,83470,3610-0,0331
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,93520,00000,91510,4587-0,0331
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,26870,00000,04330,78960,7204
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96360,00000,08180,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,55190,00000,06870,49360,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -5,580,000021,870,00000,0277
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,040,000012,220,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,85930,000012,220,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,55960,00000,06870,49362,62
Pohľadávky z obchodného styku 106 6870,000073 7673 6740,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,66380,00001,162,673,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,10150,0000-8,97-0,7916-0,9393
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 389,260,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97270,00000,61200,37500,3234
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 35,650,00001,580,59990,4779
Pridaná hodnota 34 7880,000038 0555 15353,00
Primárna platobná neschopnosť 2,280,00000,86051,910,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,98490,00000,83470,3610-0,0331
Rýchla likvidita I. stupeň 0,26140,00000,06702,112,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 243,990,00001,881,30-14,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 243,990,00001,881,30-14,46
Služby 76 1040,00005 47110 1141 622
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 257 8610,0000104 44217 4587 153
Spotreba materiálu… 19 1570,000020 55712 659293,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 123 8120,000065 82327 9261 968
Tržby z predaja tovaru 21 6660,000026 8171 3950,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 102 1460,000039 00626 5311 968
Účtovný cash flow 69 2890,00004 52013 7845 153
Úrokové krytie -37,930,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 7 0350,000040 52410 9124 840
Všetky záväzky 250 8260,000063 9186 5462 313
Výsledok hospodárenia -5 9360,000033 9095 053-160,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 9360,000033 9095 053-160,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 9290,000033 8253 939-160,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -56,000,00003 574-160,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 9290,000033 8255 005-160,00
Zásoby 14 2720,00000,00000,00000,0000
Záväzky 250 8260,000063 9186 5462 313
Záväzky z obchodného styku 242 9740,000063 4806 9990,0000
Zisk pred zdanením -6 9290,000033 8255 005-160,00
Zmena EBIT 120,550,00006,12-31,280,0000