W-Clinic s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 602,00790,002 6621 91919 957
Bežná likvidita III. stupeň 0,48710,56071,420,00003,92
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,94951,2832,86-0,6251-1,25
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,270,94720,90340,00004,10
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,95-2,28-77,060,00000,4135
Celkové tržby 0,00006 7549 27510 44632 268
Celkový dlh 1 2361 4092 6970,00005 838
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 538,00-215,00-550,00-1 349-16 823
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 602,00790,001 1501 34917 623
Čistý cash flow 602,00790,001 1501 34917 623
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -15,00-584,00-1 233-1 76612 700
Čistý zisk -15,00-584,00-2 193-1 7669 477
Čistý zisk v minulom roku -584,00-2 193-1 7669 47710 718
Cudzie zdroje 634,00619,0035,00-2 158-14 119
Daň z príjmov 0,00000,0000960,000,00003 223
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,000,00003 2232 947
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,000,00003 223
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000060,5319,9226,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000060,5319,9224,00
Doba obratu aktív 0,000042,69106,5767,06225,74
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000060,5319,9226,40
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000045,0750,960,000048,58
EBIT v minulom roku -584,00-1 233-1 76612 70013 665
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -15,00-584,00-1 233-1 76612 700
EBITDA 0,0000-488,00-1 1370,000012 751
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-488,00-1 1370,000012 751
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,77860,00000,2538
Finančná páka -0,9495-1,28-76,060,88921,41
Finančné účty 602,00790,001 1501 34917 623
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,050,78350,0131-1,12-0,7075
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,05-0,7835-0,01311,120,7075
Hrubá marža 0,00000,64240,77940,83330,8452
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -15,00-584,00-1 233-42,0012 698
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,15951,060,47820,00000,2152
Krátkodobé finančné výpomoci 1 140575,00600,000,0000800,00
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00001 512570,002 334
Krátkodobé záväzky 96,00834,001 2730,00004 295
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 96,00834,00299,00165,0050,00
Náklady na predaný tovar 0,00002 4151 8881 7404 996
Obežný majetok 602,00790,002 6621 91919 957
Obrat aktív 0,00008,553,425,441,62
Obrat obežného majetku 0,00008,553,425,441,62
Osobné náklady 0,00004 5017 6108 69312 032
Ostatné náklady na finančnú činnosť 15,0096,0096,0042,0053,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -15,00-584,00-2 193-1 7669 477
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,029613,27-3,88-0,81840,6352
Podiel EBIT k aktívam -0,0249-0,7392-0,4632-0,92030,6364
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0249-0,7392-0,4632-0,81840,6364
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,029613,27-0,8877-0,81840,8109
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,43200,70300,8830
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00001,041,050,99860,4412
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,11700,12400,12910,5461
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,96400,94991,002,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,96400,94991,002,27
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,11700,12610,12920,5461
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00001 512570,002 122
Pohotová likvidita II. stupeň 0,48710,56071,420,00003,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,050,78350,0304-1,60-0,8012
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,890,72780,22540,00000,0401
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,051,781,010,00000,2925
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,95-2,28-77,060,00000,4135
Pridaná hodnota 0,00004 3397 2298 70527 272
Rentabilita aktív, ROA -0,0249-0,7392-0,8238-0,92030,4749
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,02370,943562,66-0,81840,6712
Rýchla likvidita I. stupeň 0,48710,56070,61400,00003,46
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-2,89-2,370,00000,4578
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-2,89-2,370,00000,4578
Služby 0,00002 3611 6201 4753 817
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 602,00790,002 6621 91919 957
Spotreba materiálu… 0,000054,00268,00265,001 179
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 140575,00600,000,0000800,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00006 7549 11710 44532 268
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00006 7549 11710 44532 268
Účtovný cash flow 602,00790,001 1501 34917 623
Úročený dlh 1 140575,00600,000,0000800,00
Vlastné imanie -634,00-619,00-35,002 15814 119
Všetky záväzky 1 2361 4092 6970,00005 838
Výsledok hospodárenia 0,0000-488,00-1 1370,000012 751
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-488,00-1 1370,000012 751
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15,00-584,00-2 193-1 7669 477
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -584,00-2 193-1 7669 47710 718
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15,00-584,00-1 233-1 76612 700
Záväzky 1 2361 4092 6970,00005 838
Záväzky z obchodného styku 96,00834,00299,00165,0050,00
Zisk pred zdanením -15,00-584,00-1 233-1 76612 700
Zmena EBIT 0,02570,47360,6982-0,13910,9294